Programy komputerowe chronione jak utwory literackie

Programy komputerowe chronione jak utwory literackie Milen Yakimov / stock.xchng

Programista - jako autor - jest podmiotem praw autorskich. Ochrona programu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, w szczególności zarówno kod źródłowy, jak i maszynowy .

W myśl ogólnej zasady polskiego Prawa autorskiego, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie - zwraca uwagę Rzeczpospolita.

Podobne artykuły:

W rzeczywistości jednak sam przedmiot i zasady ochrony programów odznaczają się dużą specyfiką. Ochrona programu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, w szczególności zarówno kod źródłowy, jak i maszynowy. Poza ochroną pozostają natomiast idee i zasady będące podstawą programu komputerowego lub jego elementów.

O ile umowa o pracę nie stanowi inaczej, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika przysługują pracodawcy. W przeciwieństwie do pozostałych utworów pracowniczych, nabycie praw przez pracodawcę jest w tym wypadku pełne, automatyczne i pierwotne. Oznacza to, że pracodawca uzyskuje je bez konieczności mniej lub bardziej oficjalnego przyjęcia programu i bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Pozycja pracodawcy wobec programisty jest silniejsza niż wobec innych pracowników.

Ustawa nie ogranicza również - tak jak w pozostałych przypadkach - nabycia praw majątkowych do granic wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Wyłącznie pracodawca może także zezwalać na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, w tym z przeróbek programu.

Twórcy nie wolno zatem, bez zgody pracodawcy, przenieść twórczych elementów ze swego poprzedniego programu do kolejnego realizowanego projektu. W konsekwencji, pozycja pracodawcy wobec programisty jest silniejsza niż wobec innych pracowników.

Podobne artykuły:PRESS-SERVICE Monitoring Mediów