Projekt PARP: zarządzanie kompetencjami to zysk dla firmy

Projekt PARP: zarządzanie kompetencjami to zysk dla firmy 2C Consulting

Zarządzanie kompetencjami pracowników, ich rozwój, to korzyści dla firmy: od mniejszych kosztów po wzrost zysków - przekonuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która w całej Polsce realizuje projekt dotyczący tych zagadnień.

PARP ocenia, że małe i średnie polskie firmy wciąż nie mają jeszcze odpowiedniej świadomości, jakie korzyści mogą odnieść z inwestowania w kompetencje pracowników i temu służy realizowany projekt "Zarządzanie kompetencjami z MSP". Jego główny cel to zwiększenie liczby firm, które wdrażają systemy zarządzania przez kompetencje.

Do listopada we wszystkich regionach w Polsce w ramach projektu odbywają się seminaria z udziałem przedstawicieli małych i średnich firm. W środę takie seminarium odbyło się w Białymstoku.

Projekt jest dofinansowany z UE z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość to 6 mln zł.

Kilkudziesięciu uczestników spotkania na przykładach konkretnych firm poznawało funkcjonujące tam rozwiązania wykorzystujące umiejętności pracowników, które przekładają się na konkretne efekty. Usłyszeli m.in., że nie uda się zbudować wizerunku firmy bez oparcia wizji w rzeczywiści, bo najważniejszy jest pracownik, który jest najlepszą marką firmy, a najlepiej jest, gdy jest on ambasadorem firmy z własnej woli, a nie z przymusu - przekonywały prowadzące jedną z sesji o budowaniu wizerunku firmy Agnieszka Kudraszow i Katarzyna Stempniak z firmy zajmującej się marketingiem z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Mówiły, że zawsze satysfakcja pracowników przekłada się na satysfakcję firmy, a efekt to m.in. mała rotacja pracowników; to zysk finansowy, bo młodych pracowników trzeba szkolić, a to kosztuje. Tłumaczyły, że zgrany zespół to skuteczne działanie w kryzysowych sytuacjach, a to się opłaca, bo kompetencje plus pasje oraz zaangażowanie pracowników to sukces w biznesie.

Katarzyna Lorenc z firmy doradczej mówiła, że kompetencje przekładają się na duże oszczędności finansowe. Pracodawca powinien od początku wiedzieć, kogo szuka do pracy, by właściwie lokować koszty zatrudnienia. Mówiła też, że na różnych etapach rozwoju firmy potrzebne są różne kompetencje pracowników i trzeba się wtedy liczyć, np. ze zmianami kadrowymi. Przekonywała, że baza umiejętności załogi powinna zależeć od kierunku, w którym firma chce zmierzać.

W seminariach we wszystkich regionach weźmie udział blisko tysiąc przedstawicieli firm. Dodatkowo w ramach projektu PARP, 300 zainteresowanych małych i średnich firm (poza uczestnikami seminariów) otrzyma konkretną pomoc doradczą jak wykorzystać potencjał i kompetencje, jakie mają pracownicy firmy. Koordynatorka projektu Anna Dziołak z PARP powiedziała PAP, że dotychczas zgłosiło się ok. 114 firm, które chcą z tej wiedzy skorzystać. Trwa nabór. Na to jest przeznaczana większość środków w projekcie.

PARP ocenia, że wśród przedstawicieli firm we wszystkich regionach świadomość korzyści, jakie mogą płynąć z właściwego wykorzystania kompetencji i wiedzy pracowników jest mała. "Firmy rzadko mają świadomość tego, że jest to temat dla nich istotny (...) To nas niepokoi. Zarządzanie kompetencjami jest ważne” - mówi Dziołak. Zaznaczyła, że udział w seminarium pomaga to zmienić.

Chętniej po wiedzę na ten temat sięgają firmy małe, ze średnimi jest inaczej, bo trudniej je zaangażować, mają też większe możliwości działania w tym zakresie niż małe. Małe mają większą świadomość, że ich wiedza jest niewystarczająca - ocenia Dziołak. Dlatego zainteresowane firmy - w ramach usługi doradczej - przejdą badanie kompetencji pracowników, będą mogły dostać plan rozwoju ich umiejętności uwzględniający potrzeby firmy. Firmy będą się uczyć jak zarządzać talentami swoich pracowników, jak oceniać i wykorzystywać te umiejętności, ale też dowiedzą się jakie umiejętności przydałyby się w zespole pracowników, a jakich brakuje. Doradcy pomogą też firmom określić kierunek inwestowania w rozwój pracowników tak, by był najbardziej efektywny.

Tabelka PARP.

http://kompetencje-seminarium.nf.pl/zgloszenie

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu +48 22 314 14 45

PAP