Prowadzenie firmy będzie łatwiejsze

Prowadzenie firmy będzie łatwiejsze Fotolia

Rząd chce kompleksowo uregulować prowadzenie firmy. Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia ustawy – Prawo działalności gospodarczej.

Nowe przepisy mają regulować kwestie związane m.in. z przyjaznymi dla przedsiębiorców zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, kontrolą u przedsiębiorcy i załatwianiem spraw związanych z prowadzeniem firmy.

Ustawa Prawo działalności gospodarczej będzie regulowała nie tylko zakładanie i prowadzenie firm polskich, ale także firm zagranicznych w naszym kraju. 

Formy działalności gospodarczej 

W myśl założeń ustawy – Prawo działalności gospodarczej, działalność ta może być wykonywana w formie: 

  • spółki jednoosobowej,
  • spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, europejskiej),
  • oddziału przedsiębiorcy zagranicznego,
  • fundacji,
  • spółdzielni,
  • banku spółdzielczego,
  • SKOK. 

Zasady prowadzenia firmy 

Ustawa będzie określała katalog zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z nich będzie zasada, zgodnie z którą przedsiębiorca będzie mógł podejmować wszystkie działania, które nie są zabronione przez prawo. Ponadto w razie niemożliwych do usunięcia wątpliwości, interpretacje dla firmy nie będą mogły być rozstrzygane na niekorzyść przedsiębiorcy. Będzie za tym przemawiać wprowadzona zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy. 

Podobne artykuły:

Przedsiębiorcy nie będą też narażeni na wzywanie do potwierdzenia dokumentami stanu faktycznego w sprawie, jeśli urząd może je pozyskać we własnym zakresie. 

Pozostałe proponowane zmiany 

Projekt założeń wydłuża możliwość zawieszenia prowadzenia firmy do 36 miesięcy. Urzędy będą podawały przedsiębiorcy termin załatwienia sprawy, który ma uwzględniać zarówno interes przedsiębiorcy, czas niezbędny do załatwienia sprawy, jak również interes publiczny. 

Projekt przewiduje wprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym z zakresu działalności gospodarczej, z inicjatywy przedsiębiorcy lub urzędu, co ma skutkować szybszym rozstrzyganiem spraw. 

Ograniczone będą przesłanki stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej. 

Kontrolę w firmie będzie można przeprowadzić po sporządzeniu analizy, jakich przedsiębiorców i w jakim obszarze ryzyko naruszania przepisów jest największe. Ma to ograniczyć zbędne i uciążliwe dla przedsiębiorców kontrole w firmach, w których wcześniejsze kontrole nie wykazały łamania przepisów. 

Przedsiębiorcy będą mogli też zaskarżyć do sądu administracyjnego postanowienie organu kontrolnego o kontynuowaniu kontroli. 

Z omawianego projektu powstanie teraz projekt ustawy – Prawo działalności gospodarczej, który trafi pod obrady rządu.

Kancelaria Prawna Skarbiec Robert Nogacki