Przeczytaj, zanim ruszysz ze swoją marką na podbój świata

Przeczytaj, zanim ruszysz ze swoją marką na podbój świata sxc.hu

Otworzenie biznesu w sieci nie należy do najtrudniejszych rozwiązań, jednak wypromowanie i wprowadzenie na arenę międzynarodową wymaga szeregu inwestycji, nie tylko finansowych. Oto kilka porad jak wprowadzić markę internetową na rynek światowy.

Polska od kilku lat należy do rynków o wysokiej konkurencyjności. Otworzenie samego biznesu jest stosunkowo łatwe, jednak utrzymanie go i zdobycie pozycji lidera w branży wymaga dużego nakładu finansowego i czasowego. O ile rynki lokalne jest w miarę łatwo zagospodarować, o tyle w przypadku biznesu międzynarodowego w branży internetowej, konieczne jest przeprowadzenie szeregu analiz, założeń oraz kalkulacji.

Wizja

Wizja naszego biznesu to podstawa, której w żaden sposób nie można pominąć. W niej określamy kształt naszego przedsięwzięcia oraz to, jaki charakter będą miały nasze produkty bądź usługi. Jeżeli mamy zamiar skupić się tylko na rynku lokalnym, bierzemy pod uwagę specyfikę potencjalnych odbiorców zamieszkujących dany obszar, konkurencję oraz kanały dotarcia. W przypadku podjęcia próby opanowania nie tylko rynku lokalnego, lecz także wejścia na rynki zagraniczne, konieczne jest przygotowanie naszego biznesu pod ten etap. Przekształcenie działalności lokalnej na globalną wymaga odrębnych działań, dlatego na samym początku powinniśmy wiedzieć, dokąd chcemy zmierzać. Ukierunkujmy swoja wizję od początku, na stworzenie marki o międzynarodowym zasięgu.

Analiza

Przygotowanie analizy obszaru, który mamy zamiar zagospodarować to kluczowy moment w powstawaniu biznesu. Na tym etapie sprawdzamy wszelkie założenia dotyczące naszej działalności: mocne i słabe strony biznesu oraz szanse i zagrożenia związane z jego prowadzeniem. Dogłębna analiza obszaru działalności gospodarczej pozwoli na wykluczenie ryzykownych i niepotrzebnych inwestycji zasobów finansowych, ludzkich i czasowych. Niejednokrotnie sama analiza poprzedza stworzenie wizji przedsiębiorstwa. Zapoznając się z rynkiem, w każdej chwili można znaleźć obszar, który jest słabo zagospodarowany lub praktycznie nie istnieje. W ten sposób klasyfikujemy niszę rynkową, jako dźwignię do sukcesu naszego przedsięwzięcia. Przygotowanie solidnej analizy może potrwać od kilku tygodni, do kilku miesięcy. Pośpiech nie jest wskazany. Błędów, mogą doprowadzić do nieprzewidzianych kosztów.

Zaplecze

Do zrealizowania każdego projektu wymagane są określone zasoby finansowe jak i ludzkie. Stworzenie dobrego projektu e-commerce wymaga czasu oraz specjalistów w tej dziedzinie, w szczególności, gdy projekt tworzymy od podstaw. O ile jesteśmy sami specjalistami nie stanowi to problemu, o tyle w przypadku, gdy dysponujemy tylko samym pomysłem, konieczne jest zatrudnienie osób lub firmy, która zamieni naszą w wizję w gotowe narzędzie. W zależności od dysponowanych zasobów materialnych i osobowych, realizacja projektu może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Finansowanie

Praktycznie większość projektów e-commerce finansowanych jest ze środków własnych. Tworzenie projektu od podstaw związane jest z dużymi nakładami nie tylko na same stworzenie systemu, ale również na promocję. Twórcy e-commerce często podpierają się dodatkowymi źródłami dofinansowania, jakimi są dotacje z Unii Europejskiej oraz organizacji wspierających przedsiębiorczość. Dobrze przemyślany i realizowany projekt ma możliwość pozyskania Inwestorów zewnętrznych, którzy wyłożą określoną ilość środków finansowych, w zamian za udziały w zyskach. Jeżeli masz zamiar skorzystać z kredytowania, konieczny jest dobrze przygotowany i przemyślany biznes plan.

Podobne artykuły:

Model biznesowy

Model biznesowy to trzon całego projektu e-commerce. Przemyślany model wpływa nie tylko na pozyskiwanie klientów, lecz także Inwestorów. Wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego wiąże się niejednokrotnie z dużym ryzykiem, dlatego też zalecane jest korzystanie z istniejących i sprawdzonych rozwiązań. Bazując na sprawnie funkcjonujących modelach biznesowych, mamy możliwość szybkiego wykazania szacowanych przychodów z wdrożonego projektu, co z pewnością zainteresuje potencjalnych Inwestorów.

Coraz częściej stosowanym modelem biznesowym jest abonament. Wprowadzają go największe platformy e-commerce oraz dostawcy oprogramowania. Abonament umożliwia klientowi korzystanie z produktu lub usługi za stosunkowo niewielką kwotę. Ponadto jest on w stanie określić wielkość środków finansowych, które będą zasilać budżet, co bezpośrednio wpłynie na zaplanowanie inwestycji w projekt lub jego promocję.

Podobne artykuły:

Obserwacja

Światowy rynek e-commerce charakteryzuje się dużą dynamiką, w szczególności w zakresie B2C (business to customer). Nowe technologie i ciągle zmieniające się trendy wymagają bacznej obserwacji i modyfikacji projektu. Pewne rozwiązania i założenia przyjęte przy opracowywaniu projektu, szybko się zdezaktualizują. Nie tylko rynek wskaże te zmiany, ale przede wszystkim osoby korzystające z Twojego produktu lub usługi. Wsłuchanie się w potrzeby użytkowników i spełnianie ich oczekiwań sprawi, że podjęte działania i poniesione nakłady się zwrócą.

Międzynarodowi partnerzy

Wejście na rynki zagraniczne często związane jest z poniesieniem większych kosztów, niż zdobywanie rodzimych terenów. Wsparciem w eksploracji nowych obszarów zagranicznych są z pewnością partnerzy biznesowi, o których pozyskaniu należy pamiętać kształtując wizję swojego projektu. Partnerzy mogą zapewnić nie tylko konieczne wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy, ale przede wszystkim posiadają cenną wiedzę na temat rynku lokalnego oraz jego specyfiki, a także kontakty, które ułatwią wprowadzenie nowego produktu lub usługi na obce rynki.

Wprowadzenie marki na rynek międzynarodowy związane jest z szeregiem powiązanych ze sobą elementów. O kształcie naszego projektu decyduje przede wszystkim wizja – to właśnie w niej przedstawiamy obraz oraz zasięg naszej działalności. Jeżeli chcemy stworzyć markę globalną, zaplanujmy to od początku, gdyż koszty przekształcenia lokalnego projektu w międzynarodowy interes ponosi za sobą o wiele większe koszty i konsekwencje. Nie zapominajmy o analizie rynku, która niejednokrotnie sama podsuwa pomysły do dochodowego biznesu. Poświęć czas na wybranie odpowiedniego modelu biznesowego – to on stanowi trzon, który zadecyduje o sukcesie. Obserwuj rynek i wsłuchuj się w potrzeby klientów, gdyż ich wybór zadecyduje o twoich finansach. Poszukuj partnerów biznesowych, którzy będą cię wspierać wiedzą, kontaktami i środkami finansowymi.

Zitolo LTD Mirosław Bugajski