Przedsiębiorco, płać mniej. Na czym polega optymalizacja kosztów ZUS?

Przedsiębiorco, płać mniej. Na czym polega optymalizacja kosztów ZUS? sxc.hu

Z analizy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne stanowią aż 29,7 proc. kosztów pracy w Polsce, co daje jedenasty najwyższy wynik wśród 34 krajów członkowskich OECD.

Jeżeli te i inne koszty powodują, że dysponujesz coraz mniejszą pulą środków na rozwój firmy, może warto pomyśleć o optymalizacji?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem szeregu kosztów. Wśród tych obowiązkowych są m.in. składki odprowadzane do ZUS. Dla wielu przedsiębiorców są one jednym z największych obciążeń. Tylko w 2012 roku z polskiego rynku zniknęło ponad 50 tys. firmy. Wszystko za sprawą zbyt wysokich kosztów prowadzenia działalności, w tym składek przekazywanych do ZUS. Podmioty, które chciałyby płacić mniej, mogą szukać oszczędności w tym obszarze. W ostatnich latach wiele przedsiębiorstw decydowało się na przeniesienie działalności np. do Wielkiej Brytanii. Warto jednak wiedzieć, że są inne rozwiązania. Optymalizacja - jest metodą wyznaczania najbardziej adekwatnego rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium. - Jednym z narzędzi optymalizacyjnych w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, jest analiza składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest jedną z tzw. ruchomych składek ZUS - wskazuje Dawid Zieliński ze spółki Solvedge. 

Ile można zyskać?

Wspomniana firma Solvedge (www.solvedge.pl) współpracuje z klientami w oparciu o tzw. umowę success fee. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zdecyduje się na przeprowadzenie analizy kosztów może wyłącznie zyskać – płaci tylko wówczas, jeżeli optymalizacja zakończy się sukcesem. To najkorzystniejsze rozwiązanie, które gwarantuje, że firma nie będzie musiała ponosić dodatkowych wydatków. Warto przy tym zauważyć, że gdy mowa o optymalizowaniu kosztów ZUS, specjaliści przeprowadzają szereg działań, w tym m.in. analizują środowisko pracy. Przedsiębiorca, który skupia się na prowadzeniu działalności i poszukiwaniu kontrahentów najczęściej nie ma realnych możliwości zagłębiania się w przepisy. Korzystając z pomocy ekspertów z Solvedge nie tylko nie musi obawiać się niezrozumiałych regulacji, lecz także może być pewien, że rachunek za usługę będzie zobowiązany opłacić dopiero wówczas, gdy rzeczywiście odniesie korzyści. – Specjaliści z naszej firmy oferują przeprowadzenie projektu badawczego z zakresu składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zagadnienie związane z jej optymalizacją są niewątpliwe jednym z najtrudniejszych z całego obszaru doradztwa kosztowego. Eksperci muszą doskonale poruszać się w zagadnieniach związanych z prawem pracy, ubezpieczeń społecznych i BHP. Eksperci z Solvedge posiadają zarówno zaplecze merytoryczne, jak i bogate doświadczenie. To pozwala na zaprezentowanie klientowi optymalnych rozwiązań zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi – zauważa Renata Wiechetek, główny analityk w spółce Solvedge.

Nie tylko składki ZUS

Z punktu widzenia przedsiębiorcy składki odprowadzane do ZUS mogą być dużym obciążeniem. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to jedyny koszt generowany przez fakt prowadzenia działalności gospodarczej. Optymalizacja, jaką oferuje firma Solvedge może być kompleksowa. Wówczas specjaliści skrupulatnie przyglądają się kwestiom podatkowym, zakupowym (np. kosztom energii elektrycznej) czy analizują wydatki związane z zatrudnianiem pracowników i wypłacaniem im wynagrodzeń. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na kompleksową usługę również może być pewien, że zapłaci dopiero wówczas, gdy eksperci z Solvedge wskażą konkretne rozwiązania, których wdrożenie pozwoli na uzyskanie oszczędności. Pozyskane w procesie optymalizacji środki finansowe przedsiębiorca będzie mógł zagospodarować zgodnie z własnym uznaniem, np. inwestując w dalszy rozwój firmy.