Przedsiębiorcy chcą się uczyć jak zarządzać kompetencjami pracowników

Przedsiębiorcy chcą się uczyć jak zarządzać kompetencjami pracowników www.flickr.com

Pomaga im w tym projekt "Zarządzanie kompetencjami w MŚP". Celem jest m.in. zwiększenie liczby firm, w których wdrożono system zarządzania przez kompetencje oraz wzrost poziomu wiedzy odnośnie umiejętności i kompetencji pracowników.

7 maja w Hotelu Focus Katowice Chorzów przy ul Armii Krajowej 15, Chorzówodbędzie się czwarte seminarium w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kierowanego do małych i średnich firm „Zarządzanie kompetencjami w MSP”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmuje działania analityczne, szkoleniowe i doradcze, a także informacyjne, które mają na celu wsparcie MŚP we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje oraz wskazanie kadrze zarządzającej przedsiębiorstw korzyści związanych nie tylko z właściwym ukierunkowaniem rozwoju kadr, ale również budowaniem marki pracodawcy (employer branding). 

Networking

Podczas seminarium będą wykorzystywane elementy networkingu służące integracji i nawiązywaniu kontaktów między uczestnikami.  Sesje networkingowe będzie wspierał kkspert ds. networkingu, Artur Hofman. To ekspert ds. networkingu, dyrektor BNI Polska, Region Górny Śląsk. W ramach zajmowanego stanowiska odpowiedzialny za: koordynację i rozwój grup lokalnych przedsiębiorców, rekrutację i dobór kadry liderskiej w ramach grup przedsiębiorców (MSP), szkolenia wprowadzające i rozwojowe dla przedsiębiorców (MSP). Organizuje i wspiera rozwój trzech lokalnych grup współpracujących ze sobą przedsiębiorców (grupy od 25 – 35 firm) na Górnym Śląsku w ramach organizacji międzynarodowej Business Network International: prowadzi szkolenia na temat business networkingu dla przedsiębiorców (małe i średnie firmy), organizuje i prowadzi cotygodniowe spotkania przedsiębiorców w formacie business breakfast oraz w formacie konferencji (Guest Day), pełni rolę mentora dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach sieci partnerów biznesowych.

Sesje eksperckie


Monika Ziaja, 2C Consulting w pierwszej sesji eksperckiej omówi jak wygląda "Efektywność pracowników z perspektywy kompetencyjnej". 

Efektywność jest tematem ważnym dla każdego menedżera / przedsiębiorcy. Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zdają sobie z tego doskonale sprawę, jednak z uwagi na brak narzędzi nie zawsze do końca wiedzą, jak mogą wpłynąć na jej zwiększenie. Sesja na ma na celu pokazać przedsiębiorcom sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak za pomocą modelu kompetencyjnego można wpłynąć na zwiększenie efektywności pracowników, a tym samym całej organizacji.

Monika Ziaja, trener, konsultant. Specjalizacja w zakresie: oceny potrzeb szkoleniowych, praca zespołowa, komunikacja interpersonalna. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Inżynieria Środowiska. Członek Polish Society of Training & Development (PSTD). Wykładowca – zarządzanie procesami szkoleniowymi w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Trener i doradca zawodowy w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów szkoleniowych, projektowaniu systemu ocen, a także szkoleniami z zakresu: autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, action learning, pracy zespołowej, diagnozy potrzeb szkoleniowych. Jako konsultant prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu audytu kompetencji. Zajmuje się również analizą efektywności organizacji HPI i przygotowuje systemy kompetencji.

W drugiej sesji "Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi" omówi Joanna Piec-Gajewska z Kobold Public Relations.

Działania przedsiębiorcy mające na celu efektywne zarządzanie kompetencjami pracowników, mają również na celu tworzenie wizerunku pracodawcy, dla którego pracownicy chcą pracować. Firmy z sektora małych i średnich w Polsce często jeszcze nie są na etapie myślenia o tym zagadnieniu jako istotnym dla ich funkcjonowania na rynku. Ponieważ jednak pracownicy coraz częściej patrzą na firmy stawiając sobie pytanie „Czy to jest firma, dla której ja chcę pracować?”, również mali i średni przedsiębiorcy nie uciekną przed tym zagadnieniem. Celem wystąpienia jest wprowadzenie przedsiębiorców w świat tworzenia marki pracodawcy zarówno w formie teoretycznej, jak i w formie praktycznej za pomocą przykładów zaczerpniętych z biznesu.

Joanna Piec-Gajewska, Dyrektor Strategiczny, Kobold Public Relations, ekspert ds. employer brandingu. Absolwentka marketingu i zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Odpowiada za strategię sprzedaży, rozwój oraz rekrutację. Gajewska doświadczenie zdobywała współtworząc takie marki jak Work Express czy Portal Praca.pl. W Agencji Public Relations kieruje pionem handlowym oraz odpowiada za bezpośrednie kontakty z klientami. Zajmuje się także organizacją eventów medialnych. Prowadzi firmę doradczą, tworząc unikalne projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw, przy współpracy ze znanymi w branży ekspertami. Wśród odbytych szkoleń wymienić należy m.in. Praktyka, Mastera i Trenera NLP. Mocno skoncentrowana na celu.

Sesja case study

Sesja case study to "W tym szaleństwie jest metoda - nieszablonowe rozwiązania employer brandingowe w JCommerce". Prezentację przedstawi Katarzyna Musialska, HR Business Partner w JCommerce S.A. 

Jcommerce S.A. od 2005 roku firma działa na rynku IT dostarczając Klientom przyjazne i funkcjonalne oprogramowanie biznesowe. Specjalizuje się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych z obszaru Information Management.  Jcommerce S.A. wzięła udział w badaniach renomowanej firmy Hewitt Associates, dzięki czemu znalazła się w grupie najlepszych pracodawców w Polsce.

Katarzyna Musialska, HR Business Partner w firmie JCommerce, odpowiedzialna za wszystkie działania i strategię HR w firmie, m.in.: prowadzenie i zarządzanie procesem rekrutacji, odpowiedzialna za relacje z uczelniami, biurami karier, organizacjami studenckimi, bezpośredni udział w tworzeniu i realizacji programów stażowych w firmie, adaptację nowych pracowników w firmie, wsparcie procesów biznesowych od strony procesów HR, planowanie zadań działu HR, zapewnienie doradztwa i wsparcia dla menedżerów w zakresie zagadnień zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy, projektowanie i wdrażanie narzędzi HR (systemy premiowania, oceny okresowe, ocena 360, matryce kompetencji, ścieżki kariery, systemy motywacyjne, opisy stanowisk), działania employer branding i komunikację wewnętrzną w organizacji. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są z wieloletnią pracą w firmach rekrutacyjnych, gdzie odpowiedzialna była za prowadzenie procesów rekrutacyjnych w różnych dziedzinach na polskim i międzynarodowym rynku, takich jak: IT (ponad 6 lat doświadczenia w rekrutacji na stanowiska IT), Inżynierii, Call Center, Obsługa Klienta, Marketing, Sprzedaż, HR i inne, a także doradztwo klientom w tematyce HR. Jest osobą, która jest otwarta na nowe wyzwania, entuzjastyczną i zmotywowaną do rozwoju. Otwarta na ludzi i potrzeby pracowników i klientów, łatwo nawiązująca pozytywne relacje.

Podczas drugiej sesji case study Agnieszka Woźniak, Szef Biura Szkoleń i Rekrutacji w firmie ArcelorMittal Poland przedstawi "Zarządzanie przez cele – pozwól swoim pracownikom na rozwój".

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, zatrudniającym ponad 11 tysięcy pracowników w sześciu oddziałach w województwach śląskim, małopolskim i opolskim. 

Agnieszka Woźniak jest szefem Globalnego Programu Rozwoju Pracowników, Szkolenia i Rekrutacja. Od ponad siedmiu lat związana z ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialna za transfer wiedzy i umiejętności w organizacji. Koordynuje intermentoringowym programem „maSz TALent", który zakłada współpracę młodych, nowo przyjętych adeptów hutnictwa ze starszymi, bardziej doświadczonymi pracownikami (mentorami). Współpracuje z Politechniką Śląską i Akademią Górniczo-Hutniczą, które włączyły się do  programu „ZainSTALuj się”. Spośród studentów i absolwentów tych uczelni są rekrutowani stażyści, z których zdecydowana większość zostaje naszymi pracownikami firmy. Pani Monika odpowiada za system szkoleń, który zakłada zarówno doskonalenie umiejętności specjalistycznych, jak i tzw. miękkich. Nadzoruje funkcjonowanie Akademii Menedżera, w ramach której pracownicy na stanowiskach kierowniczych, od brygadzisty po dyrektora oddziału, doskonalą swoje umiejętności w obszarach szczególnie ważnych dla ArcelorMittal. Dodatkowym obszarem kompetencji Pani Agnieszki jest opracowywanie indywidualnych ścieżek rozwoju, plany sukcesji, system oceny pracowników.

Panel dyskusyjny na zakończenie

Seminarium zakończy panel dyskusyjny: „Rozwój kompetencji pracowników: potrzeby vs. realne możliwości”, który będzie złożony z dwóch części:

 • Przedstawienie specyfiki rynku lokalnego, w którym odbywa się seminarium pod kątem popytu / podaży określonych kompetencji pracowniczych oraz prezentacji ciekawych wniosków z dostępnych badań (zagadnienia przygotowane przez eksperta z rynku lokalnego, znającego lokalne uwarunkowania biznesowe)
 • Dyskusja uczestników, panelistów na temat praktycznych kwestii wdrażania zarządzania przez kompetencje i tworzenia marki pracodawcy, z uwzględnieniem możliwości uzyskania korzyści oraz ewentualnych trudności przy wdrażaniu.

Eksperta z regionu dolnośląskiego będzie Agata Hagno, Dyrektor Zarządzający DPM Doradztwo Personalne. Specjalista z zakresu HR i rynku pracy. Od 19 lat związana z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy koordynując i czynnie prowadząc projekty rekrutacji i selekcji personelu. Od 15 lat specjalizuje się w doborze personelu średniego i najwyższego szczebla zarządzania, jest partnerem w aspektach Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Klientów z całej Polski. Współorganizuje i współprowadzi projekty z obszaru konsultingu personalnego w tym projekty outplacementu indywidualnego jak i grupowego. Twórca outplacementu mobilnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzenia Zasobami Ludzkimi na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest również absolwentką MBA Franklin University Wrocław. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z tematyki asessment i development center, outoursing i leasing pracowniczy oraz specyfika prowadzenia biura doradztwa personalnego. Jej publikacje pojawiały się m.in. w miesięczniku Personel i Zarządzanie oraz na portalu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Seminarium rozpocznie się o 8.30 i potrwa do 16.30.

 

 1. Ramowy harmonogram seminarium

 

Godziny

Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa

8.30 – 9.30

Rejestracja & networking

Ekspert ds. networkingu

9.30 – 9.40

Wprowadzenie organizacyjne i merytoryczne

Moderator

Informacje o projekcie „Zarządzanie kompetencjami w MSP”

Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

9:40 – 10:55

SESJA EKSPERCKA 1:

Efektywność pracowników z perspektywy kompetencyjnej

Ekspert merytoryczny ds. zarządzania przez kompetencje – Monika Ziaja, 2C Consulting

 • Czym dla organizacji jest wdrożenie modelu kompetencyjnego – podstawowe definicje, cele i metody
 • Paradygmat efektywności z perspektywy zarządzania kompetencjami
 • Uwarunkowania efektywności pracowników, zespołów i organizacji
 • Znaczenie kompetencji w podnoszeniu efektywności
 • Kiedy rozwój kompetencji przyczynia się do wzrostu efektywności

10:55 - 11:20

Przerwa kawowa & networking

Ekspert ds. networkingu

11:20 - 12:00

SESJA EKSPERCKA 2:

Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi

Ekspert merytoryczny ds. employer branding – Joanna Piec-Gajewska, Kobold Public Relations

 • Kogo cenią pracownicy i dlaczego?
 • Korzyści z pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy
 • Co można zrobić, aby być (najbardziej) pożądanym pracodawcą - proste działania, wymierne efekty
 • Wykorzystanie inicjatyw regionalnych i ponadregionalnych dla budowania marki firmy jako pracodawcy

12.00 - 12.50

SESJA 3:
W tym szaleństwie jest metoda - nieszablonowe rozwiązania employer brandingowe w JCommerce

Przedsiębiorca – Jcommerce S.A, Katarzyna Musialska, HR Business Partner

 • Jak promować markę pracodawcy -  narzędzia komunikacji na zewnątrz
 • Niestandardowe procesy rekrutacyjne
 • Rozwój pracowników
 • Wewnętrzne działania Employer Branding


 

12.50 - 13.40

SESJA 4:
Zarządzanie przez cele – pozwól swoim pracownikom na rozwój

Przedsiębiorca – ArcelorMittal Poland, Agnieszka Woźniak, Szef Biura Szkoleń i Rekrutacji

 
 • Zarządzanie Kompetencjami
 • Identyfikacja Talentów
 • Zarządzanie Sukcesją
 • Planowanie Rozwoju
 

13:40 - 14:05

Przerwa kawowa & networking

Ekspert ds. networkingu

 

14:05 - 15:00

PANEL DYSKUSYJNY 5:

Rozwój kompetencji pracowników: potrzeby vs. realne możliwości

 • Wnioski z badań dotyczących potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji pracowników (wykorzystanie m.in. wyników takich badań jak: Bilans Kapitału Ludzkiego i inne)
 • Specyfika rynku lokalnego – kogo potrzebujemy a kogo mamy
 • Jak lepiej przygotować potencjalnych pracowników do pełnienia swoich ról w organizacji
 • Rola pracodawców, instytucji wspierających i edukacyjnych oraz firm doradczo – szkoleniowych

 

Moderator

Ekspert merytoryczny ds. zarządzania przez kompetencje – Monika Ziaja, 2C Consulting

Ekspert merytoryczny ds. employer branding – Joanna Piec-Gajewska, Kobold Public Relations

Ekspert ds. networkingu – Artur Hofman, BNI Polska

Ekspert regionalny – Agata Hagno, Dyrektor Zarządzający, DPM Sp. z o.o.

Przedsiębiorca – Jcommerce S.A, Katarzyna Musialska, HR Business Partner

Przedsiębiorca – ArcelorMittal Poland, Agnieszka Woźniak, Szef Biura Szkoleń i Rekrutacji

 
 
 
 
 
 

15:00 - 15:15

Podsumowanie i zakończenie

Moderator

 

15:15 - 16:30

Obiad i networking

Ekspert ds. networkingu

 


 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Seminaria, które odbędą się w ramach projektu "Zarządzanie kompetencjami w MSP".

Tabelka PARP.
PARP.

Kliknij w tabelkę, aby ją powiększyć.

Szczegóły dotyczące seminariów: (22) 314 14 45
Formularz zgłoszenia: http://kompetencje-seminarium.nf.pl/zgloszenie