Przedsiębiorcy dostrzegają znaczenie zarządzania kompetencjami

Przedsiębiorcy dostrzegają znaczenie zarządzania kompetencjami nf.pl

Jeśli w firmie zabraknie ważnych kompetencji, to zawsze oznacza to drogę w dół, drogę do kłopotów - przypomina Grzegorz Filipowicz, trener biznesu. - Dlatego tak ważne jest dobre wdrożenie zarządzania kompetencjami.

W małych i średnich firmach to zagadnienie, choć znane, bywa pomijane. Czasami z braku czasu, czasem brakuje umiejętności, a innym razem bywa po prostu niedocaniane. Bywa też, że jeśli już system zarządzania kompetencjami jest wdrażany, to bezrefleksyjnie. Tylko po to, aby był. Wtedy na pewno nie przyniesie efektów.

Tego jak skutecznie wdrażać zarządzanie kompetencjami przedstawiciele małych i średnich firm mogą się nauczyć w ramach projektu "Zarządzanie kompetencjami w MSP", który realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

  • Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kierowany do małych i średnich firm „Zarządzanie kompetencjami w MSPjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obejmuje działania analityczne, szkoleniowe i doradcze, a także informacyjne, które mają na celu wsparcie MŚP we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje oraz wskazanie kadrze zarządzającej przedsiębiorstw korzyści związanych nie tylko z właściwym ukierunkowaniem rozwoju kadr, ale również budowaniem marki pracodawcy (employer branding). 

300 małych i średnich firm będzie mogło za darmo wziąć udział w doradztwie oraz szkoleniach, a kolejnych 480 w seminariach na temat zarządzania kompetencjami.

Do listopada w 16 miastach Polski eksperci będą dzielić się wiedzą i wyjaśniać, jak rozwój kompetencji pracowników wpływa na wyniki firmy. Drugie seminarium w ramach projektu odbyło się 26 marca w Gdańsku. Już teraz można zauważyć jedno - przedsiębiorcy bardzo interesują się tym zagadnieniem, chcą wdrażać systemy zarządzania kompetencjami w swoich firmach, ale potrzebują w tym wsparcia - merytorycznej pomocy i dobrych praktyk. Uczestnictwo w projekcie daje taką szansę. Spotkania podobne do tych w Poznaniu i Gdańsku, odbędą się do listopada we wszystkich miastach wojewódzkich. Podczas każdego występują eksperci oraz przedstawiciele lokalnych firm. 

W Gdańsku o "Efektywności pracowników z perspektywy kompetencyjnej" mówił Grzegorz Filipowicz, dyrektor ds. merytorycznych ForFuture, trener biznesu. Była to ciekawa prezentacja, wciągająca uczestników do dyskusji. Niektóre elementy przedstawione są na poniższych slajdach. 

Zarządzanie kompetencjami PARP.

Zarządzanie kompetencjami PARP.

Zarządzanie kompetencjami PARP.

- Zarządzanie kompetencjami to nie tylko zasypywanie luk w firmie - podkreślił Grzegorz Filipowicz. - Myślenie kompetencyjne, zarządzanie kompetencjami pozwala na elastyczne wykorzystywanie zasobów oraz podnoszenie efektywności. 

Zarządzanie kompetencjami PARP.

Budowanie marki pracodawcy

Małgorzata Tobiszewska z Instytutu Rozwoju Kadr przedstawiła natomiast, jak wygląda "Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi". 

- Aby firma się rozwijała potrzebny jest zespół pracowników o określonych kompetencjach - przypomniała. - Sukces firmy budują ludzie - dodała. Podkreślała znaczenie zarządzania kompetencjami w firmie: - To także jest wartość pracodawcy.

Zarządzanie kompetencjami PARP.


To co może być cenne dla pracodawców, to wskazanie tego na co pracownicy zwracają uwagę i co jest dla nich ważne. Jest to ważny elemet, który warto uwzględnić starając się budować swój własny employer branding.

Zarządzanie kompetencjami PARP.

Zarządzanie kompetencjami PARP.

Dobre przykłady z pomorskich firm

Kolejne dwie sesje to już wystąpienia przedstawicieli firm z Pomorza, które wdrożyły system zarządzania kompetencjami i mogą się w tym zakresie pochwalić sukcesami. W Gdańsku byli to: Sylwia Wódkowska-Pęksyk, Arla Global Financial Services Centre Sp. z o.o. oraz Wioletta Kado i Łukasz Król, Kolanko Sp. z o.o.

Sylwia Wódkowska-Pęksyk jest HR Managerem i na przykładzie firmy Arla  omówiła zagadnienie "Kompetencje ogólnofirmowe - kręgosłup organizacji". Co jest ważne, aby tego typu kompetencje zbudować? To przede wszystkim wsparcie z samej góry firm (CEO), włączenie w proces interpretacji pracowników i sama pojemność definicji. Nie do przecenienia są także konsekwentnie realizowane procesy HR.

Zarządzanie kompetencjami PARP.

Z kolei Wioletta Kado, dyrektor zarządzający oraz Łukasz Król, kierownik działu zakupów z firmy Kolanko sp. z o.o. Sp. K. na przykładach omówili zagadnienie "Zarządzanie talentami a kompetencje". W tej firmie to nie tylko hasło. Wspiera się tam najlepszych, wzmacnia przeciętnych (praca z drugoplanowymi aktorami) oraz w razie potrzeby wspiera słabszych w myśl zasady, że ostatni mogą być pierwszymi. Każde stanowisko w firmie jest dokładnie opisane. Wiadomo jakie potrzebne są kwalifikacje i kompetencje. Ciekawostką bardzo motywującą pracowników jest wdrożony w ubiegłym roku system lojalnościowy (dla pracowników i klientów) "Zwiedź świat w 5 lat z Kolanko". Najlepsi mają rzeczywiście szansę zwiedzić świat, tak jak grupa, która w lutym była w Kostaryce. 

Chcą korzystać z najlepszych rozwiązań

Spotkanie w Gdańsku zakończył panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz przedstawicieli firm. Można już zaobserwować jak duże jest zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie zarządzania kompetencjami. Ma to bowiem bardzo duży wpływ na efektywność firmy, a także - co jest nie do przecenienia - jej postrzegania na rynku. Przedsiębiorcy o tym wiedzą i chcą korzystać z najlepszych rozwiązań.

Kolejne spotkanie w ramach projektu "Zarządzanie kompetencjami w MSP" odbędzie się 9 kwietnia w Warszawie

PARP. PARP.

Kliknij w tabelkę, aby ją powiększyć.

Seminaria prowadzone będą do listopada. A już teraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie są w trakcie wdrażania zarządzania przez kompetencje w swoich firmach mogą przystąpić do usługi szkoleniowo-doradczej i otrzymać kompleksowe wsparcie, które pozwoli im taką strategię zarządzania kompetencjami przygotować i wprowadzić. Działania w projekcie są bezpłatne dla uczestników. Z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono na nie ok. 6 mln zł.

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.kompetencjemsp.parp.gov.plNa tej stronie sukcesywnie będą się pojawiać artykuły i opracowania dotyczące zarządzania kompetencjami.

Szczegóły dotyczące seminariów: (22) 314 14 45
Formularz zgłoszenia: http://kompetencje-seminarium.nf.pl/zgloszenie

Nowoczesna Firma S.A.