Przedsiębiorcy mają problem z nadgodzinami pracowników? PIP bierze pod lupę czas pracy

Przedsiębiorcy mają problem z nadgodzinami pracowników? PIP bierze pod lupę czas pracy Photo credit: monkeyc.net / Foter

Praca po godzinach to norma w dzisiejszych czasach. Jednak taka sytuacja rodzi różne problemy. Jak informuje „Puls Biznesu”, Państwowa Inspekcja Pracy dostrzega to zjawisko i jest zaniepokojona nieprawidłowościami związanymi z czasem pracy.

„Dążenie do obniżenia kosztów działalności przez zmniejszanie i utrzymanie niskiego zatrudnienia oraz nastawienie na zysk, a także świadome naruszanie przepisów. To są od kilku lat główne przyczyny nieprawidłowości w stosowaniu regulacji normujących czas pracy – podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy w najnowszym raporcie na ten temat.

Jak czytamy w „Pulsie Biznesu”, podczas kontroli inspektorzy pracy najczęściej mieli zastrzeżenia do ustaleń wewnątrzzakładowych systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych długości okresów rozliczeniowych.

Jak zauważyła PIP, niepokojące są częste naruszenia w rozliczaniu czasu pracy. Chodzi zwłaszcza o niewywiązywanie się z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, lub robienie tego w niewłaściwy sposób. Co ciekawe, z obserwacji inspektorów wynika, że przedsiębiorcy bardzo często lekceważą ten wymóg. Dodatkowo, zdarza się, że celowo nie rejestrują przepracowanego czasu. W ten sposób próbują uniknąć dodatkowych kosztów, takich jak wypłata za pracę w godzinach nadliczbowych czy wyższe składki na ubezpieczenia społeczne.

red.