Przestój w pracy niekoniecznie stratą dla firmy

Przestój w pracy niekoniecznie stratą dla firmy materiały PR

Wiele firm w okresie letnim decyduje się na przestój w pracy. Czasem trwa on kilka dni, a czasem nawet miesiąc. Czy firma może zyskać na takiej przerwie?

Przestoje w pracy postrzegane są najczęściej jako strata dla firmy. Przerwa w zakładzie produkcyjnym, co oczywiste, skutkuje zmniejszeniem ilości wytworzonych towarów. Jeżeli przedsiębiorstwo produkuje kilkaset samochodów dziennie, to wyobrażamy sobie, że straty są kolosalne. Wydaje się nam, że to nieekonomiczna decyzja. Jednak w wielu firmach ta praktyka jest na stałe wpisana w plany organizacyjne. Przestój w pracy niesie ze sobą bowiem również pozytywne aspekty.

Oczywiście to, czy przestój w pracy ma dobre skutki dla firmy, zależy przede wszystkim od umiejętności organizacji danego przedsiębiorstwa. Jeżeli przestoje są zaplanowane, tak jak to jest najczęściej w przypadku firm produkcyjnych, to kierownictwo powinno zadbać o to, żeby ten czas wykorzystać jak najefektywniej – nadrobić zaległości lub rozpocząć przygotowania do nowych.

Przerwa w produkcji, ale nie w księgowości czy kadrach

Przestój w pracy nie dotyczy jednak wszystkich działów, nie zdarza się on w księgowości lub kadrach. W działach produkcji wykorzystywany jest też często do przestawienia linii produkcyjnych na inny asortyment lub do przeglądów i napraw maszyn. Plany związane z tymi kwestiami mają bardzo duże znaczenie. Usprawniają pracę, zapewniają bezpieczeństwo i zmniejszają ryzyko wystąpienia niechcianych zaburzeń ciągłości podczas normalnego toku produkcji. Zapobieganie to najlepsza strategia, by ograniczyć usterki i koszty. Przestoje przeznaczane na remonty i konserwację są więc technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Prowadzą w perspektywie do dłuższej bezawaryjnej pracy, a to ostatecznie przekłada się na oszczędność.

Podobne artykuły:

Przestój musi być przemyślany

Obawy związane ze zmniejszeniem się zysków finansowych podczas przestoju pracy nie muszą być uzasadnione. Przewidywany przestój uwzględnia się także w planach budżetowych. Podczas tego okresu wprawdzie nic się nie produkuje, ale przedsiębiorstwa posiadają przecież również magazyny, w których gromadzą wyprodukowane wcześniej towary. Produkty są nadal sprzedawane, zatem przestój może mieć znikomy wpływ na dochody firmy.

Najistotniejsze jest, żeby przestój był przemyślany, właściwie zorganizowany, tak żeby przyniósł firmie jak najwięcej korzyści, a nie był jedynie przerwą na wypoczynek całej firmy. Właściciel może ten okres wykorzystać na urlop. Jednak przedsiębiorstwu ten czas powinien przynieść wymierne efekty.

Harmonogram przestoju

Trzeba mieć na uwadze efektywność zarządzania. Szanse na udany przestój potęguje stworzenie konkretnego harmonogramu. Istnieją pewne obszary planowania, które powinny być traktowane z należytą dokładnością: określenie zadań do realizacji podczas przestoju, rezultatów, jakie chce się osiągnąć, zmian, jakie chce się wprowadzić, zakresu obowiązków poszczególnych osób, ustalenie ewentualnych trudności. Musi mieć swój cel realizowany z pełną świadomością.

Przestój pracy nie musi być więc kojarzony negatywnie, dotyczy to jednak planowanych przerw. Niezamierzone przestoje związane z czynnikami zewnętrznymi, awariami, kryzysem są zupełnie innym zjawiskiem, na które przedsiębiorstwa również powinny mieć przygotowane strategie postępowania, tak, żeby możliwie jak najbardziej zmniejszyć ponoszone koszty.

DiSC Polska Bartosz Makles