Przezorny, zawsze zabezpieczony

Przezorny, zawsze zabezpieczony Wikimedia Commons

Towarzystwa ubezpieczeniowe jako instytucje, które oferują usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym powinny wyjątkowo dbać o własne bezpieczeństwo i zabezpieczyć się przed nadużyciami.

Towarzystwom oferującym ubezpieczenia zdrowotne niełatwo kontrolować za co płacą partnerom medycznym. Otrzymują jedynie wykaz usług medycznych, które w danym czasie były świadczone klientom bez potwierdzenia, które usługi zostały faktycznie zrealizowane. Nawiązując do maksymy Air Force Technical Applications Center, organizacji monitorującej zagrożenia nuklearne: In God we trust. All others we monitor, warto monitorować wszystko co nas dotyczy. Szczególnie firma rozliczająca się z partnerami, w taki sposób jak ubezpieczyciel z placówkami medycznymi, narażona jest na nadużycia lub korupcję i powinna zabezpieczyć się przed zagrożeniem utraty pieniędzy.

Portfel pod kontrolą


Należy zastanowić się w jaki sposób uwiarygodnić fakturę stronie, która ma ją opłacić. Comarch zachęca ubezpieczycieli, aby w niedrogi i prosty sposób kontrolowali swoje wydatki. Ubezpieczony powinien mieć pewność, że w danej placówce medycznej uzyska zakontraktowaną pomoc, natomiast ubezpieczyciel powinien otrzymać dowód, że z ubezpieczenia opłacono jedynie usługi faktycznie zrealizowane dla klientów. Opierając się na silnych rozwiązaniach kryptograficznych, Comarch jest w stanie dostarczyć rozwiązanie, które rozwiąże ten problem. Towarzystwo ubezpieczeniowe może wyposażyć klientów w karty identyfikacyjne, które są jednocześnie nośnikiem podpisu elektronicznego. Karta może służyć do identyfikacji klienta w placówce medycznej, może zawierać informacje na temat pakietu ubezpieczeniowego i zakresu świadczeń medycznych, do których upoważniony jest pacjent oraz do potwierdzenia przez pacjenta, że dane usługa została faktycznie zrealizowana w konkretnej placówce.

Inwestycja, która się opłaca

Wprawdzie towarzystwo ubezpieczeniowe, które chce zastosować takie rozwiązanie musi wyposażyć swoich klientów w karty, a placówki medyczne, z którymi współpracuje w oprogramowanie i czytniki kart, ale jest to inwestycja, która się opłaca. Placówka medyczna do rachunku załącza listę zrealizowanych na koszt ubezpieczyciela usług medycznych wraz z podpisami elektronicznymi klientów. Daje to ubezpieczycielowi pewność, że płaci za faktycznie wykonane usługi. Dzięki temu w prosty, niedrogi i nieuciążliwy dla klientów oraz partnerów sposób zabezpiecza się przed nadużyciami ze strony placówek medycznych.

ComArch S.A. Tomasz Śnieżyński