QlikView a tradycyjne systemy Business Intelligence

QlikView a tradycyjne systemy Business Intelligence www.sxc.hu

W dobie nieustających zmian rynkowych zwiększanie efektywności przedsiębiorstw jest jednym z podstawowych zadań kadry menadżerskiej.

Aby osiągnąć ten cel, z pomocą zarządzającym przychodzą odpowiednio dostosowane do ich potrzeb narzędzia analityczne klasy Business Intelligence (BI). Platformy typu BI wykorzystywane są m.in. w przeprowadzaniu analiz sprzedaży, rynku, logistyce czy akcjach marketingowych. Jednak obecna sytuacja rynkowa wymusza na wielu menadżerach zmianę ich oczekiwań wobec tradycyjnych systemów Business Intelligence.

Tradycyjne systemy Business Intelligence

Klasyczna technologia Business Intelligence opiera się na rozbudowanej  architekturze, składającej się  z wielu warstw i elementów. Dane z systemów źródłowych są pobierane za pośrednictwem narzędzia ETL, następnie przetwarzane są do postaci przydatnej do analiz i zapisywane w dedykowanej bazie zwanej hurtownią danych. Hurtownia danych wymaga pokaźnych mocy obliczeniowych serwerów, dlatego zanim informacje trafią do użytkownika, są konwertowane do postaci tzw. kostek OLAP zgromadzonych w kolejnych bazach danych. Proces pobierania i transformacji finalnych danych biznesowych bywa skomplikowany i niezwykle czasochłonny. Wymaga również dodatkowego oprogramowania i odrębnego serwera.QlikView_tradycyjne_Business_Intelligenc


Tadycyjne podejscie Business Intelligence, źródło: JCommerce SA.

Czego oczekuje użytkownik?

Tradycyjne rozwiązania BI coraz mniej odpowiadają obecnym oczekiwaniom użytkowników biznesowych, którzy w dobie niezwykle dynamicznie zmieniających się uwarunkowań, preferują samodzielne tworzenie zapytań ad hoc. Predefiniowane raporty oraz statyczne kokpity są dla nich niewystarczające. Definiowanie nowych raportów czy wykonywanie pogłębionych analiz wiąże się jednak z angażowaniem działu IT i często długim czasem reakcji. Użytkownicy biznesowi oczekują od nowoczesnych systemów BI możliwości zadawania pytań oraz otrzymywania szybkiej odpowiedzi pomagającej w podejmowaniu decyzji biznesowych „tu i teraz”.

Nowa jakość Business Intelligence

QlikView to „lekkie” rozwiązanie BI korzystające bezpośrednio z danych źródłowych - pozbawione „kostek", hurtowni danych, wstępnej agregacji i pre-kalkulacji, czyli bez ograniczeń, kosztów i złożoności tradycyjnych rozwiązań BI.

Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie intuicyjnych, samodzielnych analiz, a sama aplikacja może być wdrożona w zaledwie kilka dni lub tygodni. Użytkownicy biznesowi sami decydują o wyborze danych, które będą poddawane analizie. Nie są więc ograniczeni do korzystania z predefiniowanych ścieżek raportowych oraz nie muszą formułować zapytań z odpowiednim wyprzedzeniem. Decyzje podejmowane są w oparciu o dane liczbowe, zmieniające się otoczenie oraz uwzględniają wymianę doświadczeń z innymi użytkownikami. Odpowiedzi odbywają się praktycznie w czasie rzeczywistym – dzięki metodzie asocjacyjnej już w momencie wpisywania zapytania. Rola działu IT koncentruje się na tworzeniu specjalistycznych aplikacji, które mogą być dalej rozwijane już bezpośrednio przez samych użytkowników zależnie od zmieniających się potrzeb biznesowych.

Ogromną zaletą platformy QlikView jest wysoki poziom interaktywności - podgląd dla wszystkich, możliwość pracy zespołowej, dostęp do danych z dowolnego miejsca oraz funkcje społecznościowe – niczym nowoczesne rozwiązania social media.

QlikView_nowa_jakosc_Business_Intelligen
QlikView - nowe podejście Business Intelligence, źródło: JCommerce SA.

Aplikacja QlikView jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze, co stwarza użytkownikowi duże możliwości do samodzielnego jej utrzymania i rozwoju.

Dlaczego wdrożenie QlikView nie jest drogie w porównaniu z tradycyjnym BI?

Aplikacje QlikView nie wymagają długiego czasu implementacji jak standardowe rozwiązania Business Intelligence. W praktyce nowa aplikacja QlikView z dedykowaną warstwą logiczną może powstać w kilka tygodni, a wersja demonstracyjna już w kilka dni. Czas zaangażowania specjalistów IT jest zatem dużo krótszy.

QlikView pozwala na obsługę nieograniczonej liczby miar i wymiarów, które można dodać  w ciągu kilku minut. Dlatego też bieżący rozwój platformy nie generuje dodatkowych kosztów.

Wdrożenie oprogramowania jest zakończone krótkim przeszkoleniem użytkowników, po którym zaczynają samodzielną  pracę z aplikacją, korzystając z gotowych skryptów analitycznych, a z czasem tworzą je sami. Wielodniowe i zarazem drogie szkolenia są tu niepotrzebne.

JCommerce – sprawdzony partner w implementacji QlikView

JCommerce jest nowoczesną firmą IT, która od 2005 roku specjalizuje się we wdrożeniach systemów klasy Business Intelligence u klientów reprezentujących różne branże, począwszy od małych firm po duże międzynarodowe korporacje. Wg najnowszej edycji Raportu Computerworld TOP 200, firma JCommerce zajęła 9 miejsce w rankingu największych dostawców systemów Business Intelligence w Polsce.

Tytuł QlikView Solution Provider, który posiada firma JCommerce jest potwierdzaniem kompetencji technicznych oraz merytorycznych w obszarze BI. To dzięki doświadczeniu oraz wysokim kompetencjom, specjaliści JCommerce  z powodzeniem wdrożyli rozwiązania QlikView m.in. w firmach z branży automotive, wydawniczej czy zarządzania nieruchomościami.

Podobne artykuły:

Więcej informacji na temat możliwości i zalet QlikView znajduje się na stronie www.jcommerce.pl/qlikview


JCommerce SA