Rachunki firmowe w czasach niskich stóp procentowych

Rachunki firmowe w czasach niskich stóp procentowych www.fotolia.pl

Banki centralne w Europie, w tym także EBC, opowiadają się za kontynuowaniem polityki niskich stóp procentowych. Przynosi to korzyści dla kredytobiorców, ale równocześnie przysparza kłopotów tym, którzy chcą oszczędzać na depozytach.

Mechanizm ten dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i tych, którzy są właścicielami firm. Przedsiębiorcy powinni tym bardziej wnikliwie oceniać oferty bankowe, ponieważ dobry rachunek firmowy, jest najważniejszą platformą do zarządzania przepływami finansowymi.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

Deutsche Bank