Niemcy, Anglicy i Rosjanie coraz częściej w polskich e-sklepach. Co z ich reklamacjami?

Niemcy, Anglicy i Rosjanie coraz częściej w polskich e-sklepach. Co z ich reklamacjami? kritiya - Fotolia

W rodzimych e-sklepach mamy coraz więcej klientów z zagranicy. W 2014 roku zamówienia spoza Polski wzrosły o 45 proc. Więcej transakcji, to większa liczba możliwych reklamacji. Co zrobić w przypadku sporu z zagranicznym klientem?

Atrakcyjność rodzimych e-sklepów pokazuje aż 45-proc. wzrost zamówień spoza Polski w 2014 roku. Pojawienie się obcokrajowców w rodzimych sklepach internetowych jest nowym trendem, gdyż do tej pory to głównie Polacy kupowali online za granicą. Najczęściej w polskich e-sklepach kupują Niemcy, Anglicy i Rosjanie.

 

Więcej transakcji z klientami zagranicznymi, to większa możliwość potencjalnych reklamacji z ich udziałem. Choć trwają prace Komisji Europejskiej nad stworzeniem internetowej platformy ODR (On-line Dispute Resolution), umożliwiającej rozwiązywanie sporów online, jednak z nowego rozwiązania konsumenci i e-przedsiębiorcy będą mogli skorzystać dopiero od stycznia 2016 roku. Jak obecnie wygląda procedura rozwiązania sporu polskiego e-sklepu z zagranicznym klientem?

Rozwiązywanie sporów w europejskiej sieci

W przypadku kwot spornych przekraczających kwotę 2000 euro, zastosowanie w tej materii mają przepisy państwa członkowskiego, w którym prowadzone jest postępowanie sądowe. Cudzoziemiec z terenu UE, który chce złożyć pozew przeciwko polskiemu e-sklepowi, kieruje sprawę do sądu w swoim kraju, właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Jeśli natomiast przedmiot sporu nie przekracza kwoty 2000 euro, to w granicach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie 861/2007 Parlamentu Europejskiego, według następującej procedury:

  1. E-sklep zostaje poinformowany o złożeniu przeciwko niemu pozwu we właściwym sądzie polubownym, przez przesłanie odpisu pozwu z ewentualnymi załącznikami w terminie 14 dni. Dokumenty są doręczane drogą pocztową.
  2. Pozwany sklep internetowy, ma z chwilą doręczenia pozwu 30 dni na udzielenie sądowi odpowiedzi i wyjaśnienie sytuacji.
  3. W przeciągu 14 dni od otrzymania odpowiedzi od e-sklepu, sąd przekazuje jego odpowiedź powodowi. W tym momencie pozywający cudzoziemiec ma 30 dni, aby na to odpowiedzieć.
  4. Sąd wydaje orzeczenie w przeciągu 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi od e-sklepu lub powoda (jeśli powód odpowiedział pozwanemu w powództwie wzajemnym). W razie dodatkowych pytań sąd może w terminie 30 dni wezwać obie strony do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.
  5. Przegrany ponosi koszty postępowania sądowego. Przegranej stronie przysługuje prawo do odwołania. Pozwany, który nie zgadza się z orzeczeniem sądu i ma argumenty potwierdzające jego stanowisko, powinien niezwłocznie podjąć odpowiednie działania odwoławcze.

Europejskie postępowania uproszczone są wyrazem dążeń do jak największego ułatwienia dochodzenia roszczeń na gruncie międzypaństwowym. Trzeba pamiętać jednak o dostosowaniu sklepów do przepisów unijnych o e-handlu oraz odpowiednio przygotowanych regulaminach e-sklepów. To często pozwala uniknąć sporu.

Rzetelnyregulamin.pl

Praktycy.com Rafał Stępniewski