Rodzaje nazw firm. Eponimy

Rodzaje nazw firm. Eponimy materiał PR

Amper, Ameryka, Bluetooth, Barbie, Colt, Ford, Ferrari, Pontiac, Tabasco, Tiger. Aż trudno uwierzyć, ale wiele, naprawdę wiele zjawisk, kontynentów, krajów, urządzeń, firm zostało nazwanych od imion, nazwisk swoich założycieli, odkrywców czy twórców.

Eponimy, bo o nich mowa, mają bardzo bogatą i długą tradycję. Wykorzystywane są nader często w nazewnictwie medycznym, geograficznym, zoologicznym, chemicznym. W biznesie także nie są rzadkością. I bardzo słusznie, bowiem zapewniają startującej firmie wiele wizerunkowych korzyści.

Definicja eponimów

Samo słowo eponim pochodzi z języka greckiego i oznacza tego, który daje imię. W świecie starożytnym, a i przez kolejne wieki ery nowożytnej, eponimy były nader chętnie używane. Nie będziemy dalecy od prawdy, jeśli powiemy, że są jedną z najstarszych konwencji namingowych. Pełniły ważną rolę propagandową, informacyjną, perswazyjną, ostrzegawczą.

W leksyce każdego języka można wyróżnić dwa rodzaje nazw: nazwy własne (nomen proprium) oraz nazwy pospolite (nomen appellativum). Te pierwsze pozwalają przede wszystkim oddać wyjątkowość, indywidualność, unikatowość zjawisk, rzeczy, obiektów, istot etc. nimi oznaczonych. Nawet, jeśli podzielają one pewne cechy z innymi przedmiotami, to właśnie nazwy własne służą do podkreślania, mocnego akcentowania różnicy, nie podobieństwa. Nazwy pospolite sugerują coś zupełnie innego. Oznacza się nimi przedmioty, które przede wszystkim są podobne do innych przedmiotów, nie stanowią w swojej klasie żadnego novum, nie odznaczają się żadną oryginalnością. Są – nomen omen – pospolite.

Cechy eponimów

Główną funkcją eponimów jest skuteczne i sugestywne oddziaływanie na wyobraźnię. Tym bardziej, że cechy – pozytywne, powszechnie znane, szanowane, podziwiane, godne naśladowania – osoby od której imienia powstaje nazwa zostają automatycznie przeniesione na ów przedmiot. Dzieje się tak za sprawą, dobrze opisanego na gruncie psychologii społecznej, efektu aureoli. Przy czym warto pamiętać, że efekt aureoli może również dotyczyć cech negatywnych – efekt Golema – które są automatycznie przypisywane – nie zawsze zgodnie z rzeczywistością.

Podobne artykuły:

Eponimy, z racji swojej genezy, są nazwami szlachetnymi. Są wyrazem szacunku, uznania, podziwu, wdzięczności, rodzajem pamięci, nagrody, przypomnienia. Można powiedzieć, że stanowią językowy pomnik wzniesiony na cześć danej osoby. Powszechnie też wiadomo, że na tego rodzaju laury zasłużyć można dokonując czegoś niezwykłego, nieosiągalnego dla większości osób. Stąd też i tworzenie eponimów nie jest aż tak powszechne, co tylko dobrze o nich świadczy, bowiem ratuje przed banalizacją, utratą wyjątkowości, masowością.

Eponimy w biznesie

Wraz z początkiem kapitalizmu, tworzeniem firm w nowoczesnym sensie, powstawały także nazwy wywiedzione od imion ich założycieli. Działo się tak z kilku prostych powodów. Przez wzgląd na rynkową reputację, lokalną sławę, „markę” założyciela, szacunek jakim był darzony. Przez wzgląd na indywidualność, wyjątkowość biznesowego przedsięwzięcia, jego szczególność. A te cechy, same przez się miały gwarantować satysfakcję klientów. Używanie eponimów wydawało się także praktyką dość naturalną, jeśli zauważymy, że w tamtym okresie nie było jeszcze rozwiniętych usług namingowych, marketingowej świadomości. Nazwisko stanowiło najlepszą reklamę. Tyleż naturalną, co oczywistą. Zasada ta i dziś ma rację bytu, w szczególności jeśli imię, nazwisko (na zasadzie metonimii), od którego ma powstać nazwa firmy, jest powszechnie kojarzone, znane, szanowane. Bardzo często z takiej strategii namingowej korzystają wynalazcy, odkrywcy, celebryci, biznesowi geniusze, rynkowi gladiatorzy.

Eponimy są szczególnego rodzaju nazwami własnymi, bowiem zawsze stoi za nimi pewna legenda, sława, wielkość człowieka, od którego nazwiska, imienia powstały. Im świadomość jego niezwykłości jest powszechniejsza, trwalsza, tym większa siła oddziaływania eponimu. Rozgłos, popularność, wzbudzana sympatia, podziw, szacunek to emocje, które ciężko przecenić w biznesie. Tym bardziej, że eponimy sugerują osobowość, charakter, format, pozycję firmy poprzez jej skojarzenie z konkretnym człowiekiem. Sprawiają, że przestaje być ona anonimowa, bezkształtna, abstrakcyjna, nieludzka. Dzięki eponimom łatwiej „ją poczuć” i wyobrazić sobie. Staje się bliższa emocjonalnie, dobrze znana, jak sąsiad z naszej ulicy. Familiarność eponimów z pewnością sprawia, że są one bardzo skutecznym narzędziem marketingowym.

Agencja Klikmii Radosław Zieliński