Rola inspektora bhp

Rola inspektora bhp Image courtesy of pakorn/FreeDigitalPhotos.net

Kontrola ogólnych warunków pracy - efektywność kontroli oraz odpowiedzialność za stan warunków pracy.

Bardzo ważnym przymiotem kontroli i kontrolującego, jest efektywność. Efektywność można sprowadzić do dwóch aspektów: efektywności samej kontroli i efektywności służby bhp. Nikt nie zaprzeczy, że bez efektów cała praca kontrolna będzie nieużyteczna.

Formalnie rzecz biorąc, zgodnie z rozporządzeniem, rola inspektora bhp kończy się na sporządzeniu wniosków pokontrolnych i przedłożeniu ich pracodawcy, bo to pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Z takiego (formalnego) punktu widzenia efektywność w odniesieniu do kontroli oznacza:

 • po pierwsze - identyfikację możliwie wszystkich zagrożeń i nieprawidłowości;
 • po drugie - sformułowanie i przedstawienie pracodawcy konkretnych, czyli precyzyjnych i realnych wniosków pokontrolnych.

Odpowiedzialność za stan warunków pracy

Na zakończenie zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt pracy służby bhp. Otóż służba bhp, zgodnie z rozporządzeniem, powinna być podporządkowana pracodawcy, co w założeniu ma gwarantować jej niezależność. Ponadto, jak już było wyżej wspomniane, to pracodawca jest odpowiedzialny za stan warunków pracy nie zaś służba bhp.

Bezstronność kontrolującego

Mogą jednak być sytuacje, możliwe w kontekście zapisu art. 23711 § 1 Kp., mówiącego, że pracodawca - zatrudniający do 100 pracowników - wykonywanie zadań służby bhp może powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Może wtedy dość do sytuacji, że obowiązki inspektora bhp wykonuje w firmie np. osoba odpowiadająca również za zagadnienia związane np. ze sprawami kadrowymi, a w tym badania wstępne i szkolenia bhp, albo że ta osoba jest przełożonym grupy pracowników odpowiedzialnym za warunki i bezpieczeństwo tych pracowników. W takiej sytuacji bezstronność kontrolującego, w związku z kontrolą np. badań lekarskich, albo kontrolą podległych pracowników, może być problematyczna.

Decyduje pracodawca

Mimo że to pracodawca decyduje o realizacji wniosków pokontrolnych, a w konsekwencji ponosi odpowiedzialność za poprawę stanu bhp, to mogą być sytuacje, że również inspektor bhp ma prawo podejmować decyzje związane z bezpieczeństwem pracy i ponosi za nie odpowiedzialność. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem RM pracownik służby bhp ma obowiązek wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób, oraz niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej, a także niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób.

W takich sytuacjach behapowiec nie może uciekać się do decyzji pracodawcy, lecz sam, niezwłocznie, musi ocenić stopień zagrożenia i podjąć suwerenną decyzję, a dopiero następnie powiadomić pracodawcę o swojej decyzji. W takim przypadku wyraźnie mamy do czynienia z uprawnieniem inspektora bhp do podejmowania decyzji, z którymi związany jest aspekt odpowiedzialności.

W artykule wykorzystano informacje pochodzące z publikacji "Doradca BHP" Wydawnictwa Forum.


Wydawnictwo Forum Sp. z o. o.

Dalej

x

3 komentarze

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki

 • Marek Marek

  Rola służby BHP to wyłącznie doradzanie i kontrolowanie; natomiast wszelkie uprawnienia władcze określone w RM w sprawie służb BHP są niezgodne z regulacją ustawową (patrz art. 237 prim 11 kodeks pracy)

  2015-08-17 17:58:07

  Oceniono 0 razy

  x

  Odpisz na ten komentarz

 • nie koniecznie nie koniecznie "inspektor bhp"

  Proponuję czytać o roli "inspektora bhp" z dużym przymrużeniem oka. Autor nie doczytał w przepisach, że firmy może obsługiwać osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej "specjalisty ds. bhp". Również kierujący zespołem pracowników bhp musi posiadać tożsame kwalifikacje. Nazywanie każdego "inspektorem bhp" jest co najmniej nie eleganckie, gdyż nie każdy pracownik służby bhp może poszczycić się jedynie wykształceniem średnim.

  2009-05-09 11:26:59

  Oceniono 0 razy

  x

  Odpisz na ten komentarz

 • mirek mirek

  Nieeleganckie jest też pisanie "nie kazdy pracownik służby bhp może poszczycić się jedynie wykształceniem średnim", jest to pogardliwe określenie behapowców po technikach kierunkowych. Znam "wielkich" specjalistów bhp, którzy ukończyli podyplomówki o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracyz a ich poziom wiedzy jest poniżej tego "jedynie z wykształceniem średnim".

  2011-10-31 10:17:50

  Oceniono 1 razy

  1
  x

  Odpisz na ten komentarz