Rola narzędzi IT w zarządzaniu kompetencjami

Rola narzędzi IT w zarządzaniu kompetencjami DOC RABE Media - Fotolia

Zarządzanie przez kompetencje to w tej chwili najskuteczniejsza alternatywa dla zarządzania przez cele – pozwala na najlepsze dostosowanie się firmy do zmiennych warunków rynkowych i wypełnienie luk w umiejętnościach i kwalifikacjach pracowników.

Taki model może sprawdzić się nie tylko w dużych firmach, lecz także w małych i średnich przedsiębiorstwach – o czym można było się przekonać choćby podczas spotkań organizowanych rok temu przez PARP. Jaka jest rola IT w zarządzaniu kompetencjami i jaki powinien być dobry system do zarządzania pracą w firmie?

 

Zarządzanie pracownikami i ich kompetencjami to szczególnie ważne zadanie dla każdego, kto pełni w firmie stanowisko menadżerskie. Nie ma znaczenia, czy jest to manager średniego stopnia czy dyrektor zarządzający – stopień trudności zawsze jest bardzo wysoki. Nieuporządkowana baza wiedzy o pracownikach, poleganie wyłącznie na grubych plikach dokumentów i brak szczegółowych danych o lukach kompetencyjnych w firmie to najczęściej spotykane przyczyny nieefektywnego zarządzania kompetencjami pracowników. I tu zasadne jest wykorzystanie dobrego narzędzia IT, które pomoże znacząco wspomóc pracę managera dzięki uporządkowaniu wiedzy o pracownikach oraz raportowaniu jej w jasny i przystępny sposób.

Jak najlepiej zarządzać kompetencjami pracowników?

Zarządzanie przez kompetencje opiera się w największym stopniu na dokładnym rozpoznaniu umiejętności i kwalifikacji zatrudnionych w firmie pracowników, zlokalizowaniu luk kompetencyjnych (czyli tych umiejętności i kwalifikacji, których najbardziej w firmie brakuje), a następnie na efektywnym wykorzystaniu tej wiedzy. Często wiąże się to z przesunięciem pracownika na inne stanowisko, na którym można w większym stopniu wykorzystywać potencjał oferowany przez tego pracownika firmie. Natomiast w tych obszarach działalności firmy, w których luki kompetencyjne są największe, najbardziej wskazana jest dodatkowa rekrutacja.

Podobne artykuły:

Warto dodać, że model zarządzania kompetencjami pracowników pozwala lepiej taką rekrutację zaplanować. Jeżeli jesteśmy w stanie dokładnie określić swoje wymagania wobec osób zgłaszających się do firmy w procesie rekrutacyjnym i doskonale znamy luki kompetencyjne w firmie, prowadzona rekrutacja pozwoli na skuteczniejsze dopasowanie profilu idealnego kandydata do potrzeb firmy. A rekrutowany w ten sposób nowy pracownik może naprawdę wiele wnieść do przedsiębiorstwa.

W jaki sposób narzędzia IT pozwalają uprościć pracę managera?

Dobry system wspomagający zarządzanie kompetencjami pracowników może znacząco ułatwić pracę managera – o ile jest wystarczająco prosty i intuicyjny w obsłudze. Zazwyczaj jednak wszelkie informacje o stanowiskach zajmowanych w firmie oraz o kompetencjach, jakimi dysponują zatrudnieni w niej ludzie, gromadzone są albo w trudnych do odfiltrowania bazach danych stanowiących część systemu ERP, albo w pękatych teczkach i skoroszytach. Wtedy zazwyczaj jedynym sposobem na sprawne zarządzanie pracownikami jest zdanie się na pamięć oraz intuicję managera. Albo nawet prezesa lub dyrektora zarządzającego – co w sektorze MSP wcale nie jest tak rzadką sytuacją. Tylko czy prezes na pewno jest od tego, by wiedzieć wszystko o umiejętnościach każdego z pracowników?

Podobne artykuły:

I tu właśnie potrzebne jest narzędzie proste i elastyczne. Takie, które pozwoli na szybkie zlokalizowanie luk kompetencyjnych oraz przejrzenie wszystkich kompetencji pracowników, jakimi dysponuje firma. I takie, które pozwoli na szybsze odnalezienie potrzebnych managerowi informacji niż ma to miejsce w przypadku wielkich systemów ERP (czyli takich, które nadzorują pracę całej firmy – także produkcję, księgowość i marketing).

A przede wszystkim takie, które pozwoli na wyeliminowanie najmniej skutecznej metody – zawracania głowy pani w sekretariacie. Albo – co gorsza – głównej księgowej.

Przyszłość zarządzania kompetencjami

Dla firm, które stawiają na elastyczny rozwój dostosowany do zmieniających się warunków rynkowych zarządzanie przez kompetencje jest rzeczywiście wartościową alternatywą dla zarządzania przez cele – o ile w ogóle taki model zarządzania był w przedsiębiorstwie wdrażany. Dla wszystkich pozostałych zarządzanie kompetencjami to najlepszy sposób na to, by efektywnie wykorzystywać potencjał pracowników. Dlatego też każde narzędzie do efektywnego zarządzania kompetencjami pracowników może stanowić klucz do sukcesu firmy.

Info Management Sp. z o.o. Piotr Kopka