Różnice kulturowe w biznesie

Różnice kulturowe w biznesie Sergey Nivens - Fotolia

Najprostsza definicja kultury organizacyjnej mówi, że jest to sposób w jaki działamy i prowadzimy biznes. Kultura to relacje, zachowania i postawy ludzi.

Jeżeli odwołamy się do klasyków gatunku, to jednym z najbardziej znanych modeli jest model Geerta Hofstede, który zakłada, że kultura to zbiorowe zaprogramowanie umysłu odróżniające członków jednej organizacji od innej organizacji.

Źródło konfliktu

Każda różnica kulturowa w organizacji, czy to w sposobie podejmowania decyzji, czy sposobach komunikacji, czy też w podejściu do negocjacji, może stanowić potencjalne źródło niezrozumienia bądź konfliktu i generować napięcia. Jako członkowie różnych grup jesteśmy poddawani oddziaływaniu norm, procedurom, rutynie, sposobowi funkcjonowania, wzorcom grupy, w której funkcjonujemy. Różnice kulturowe, które wynikają z tego, że jesteśmy pracownikami organizacji z różnych krajów są niezmiernie ciekawe, a zrozumienie implikacji z nich wynikających pozwala zrozumieć, co możemy zrobić, aby być bardziej efektywni zarówno jako jednostki jak i zespoły.

Problem firm na rynkach globalnych

Firma FLSmidth MAAG Gear należy do duńskiej grupy spółek FLSmidth, która jest obecna na rynku cementowniczym i mineralnym oraz posiada jednostki organizacyjne na całym świecie. Polski odział firmy FLSmidth MAAG Gear blisko współpracuje z oddziałem w Szwajcarii, Włoszech i Danii. W związku z tym pracownicy mają okazję współpracować w ramach struktur macierzowych z pracownikami z innych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie pewna grupa pracowników ma kontakty z klientami z całego świata, gdyż firma działa na rynkach globalnych i oferuje swoje produkty w około 60 krajach.

Podobne artykuły:

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy w naszej firmie dział HR przygotował i przeprowadził warsztaty poświęcone różnicom kulturowym, które zostały oprowadzone przez HR managerów w oddziałach firmy w Polsce, Szwajcarii. Celem projektu było zbudowanie świadomości istnienia własnego filtru kulturowego oraz pokazanie, iż różnice kulturowe w znacznym stopniu kształtują nasze zachowanie w stosunku do pracowników oraz klientów z innych krajów.

Efekt warsztatów

Uczestnicy warsztatów zrozumieli jaki jest wpływ różnic kulturowych na przebieg spotkań, prezentacje, negocjacje, styl zarzadzania, przekazywanie informacji zwrotnych i wiedzy, delegowanie, zarządzanie projektami, pracę w grupie itd.

Projekt ten zakończył się pozytywnym rezultatem, gdyż dostarczył wiedzę oraz wskazówki, w jaki sposób współdziałać z pracownikami z innych jednostek organizacyjnych w poszanowaniu ich wartości i standardów działania. Jednocześnie pracownicy mieli okazję, aby wypracować adekwatne sposoby współdziałania z pracownikami z tych krajów, z którymi mają okazje współpracować najczęściej.

Otwartość, elastyczność i poszanowanie wartości innych kultur stało się dodatkowym elementem wspierającym kulturę organizacyjną naszej firmy, która pozwala na realizacje strategii naszej organizacji w otoczeniu międzynarodowym. 

FLSmidth MAAG Gear sp. z o. o. Ilona Modrzejewska