Rozwiązania IT dla sektora MSP

Rozwiązania IT dla sektora MSP Image courtesy of by lobster20/FreeDigitalPhotos.net

Sektor MŚP w Polsce jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego naszego kraju. Według danych GUS, w 2009 r., sektor MŚP wygenerował prawie połowę polskiego PKB (48,4%), przy czym najmniejsze przedsiębiorstwa prawie jedną trzecią (30,4%).

Udział średnich podmiotów jest trzy razy mniejszy (10,1%) niż mikro firm, a małych – prawie cztery razy (7,9%). Obecnie ich dalszy rozwój i wzrost znaczenia w Polskiej gospodarce może być spotęgowany dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań IT.

Z racji wielkości, przedsiębiorstwa z sektor MŚP są nastawione na zakup gotowych, łatwych w użyciu, zrozumiałych rozwiązań teleinformatycznych, które nie będą wymagać posiadania rozbudowanego działu IT. Do tego oczekują one, że ewentualny czas zwrotu z inwestycji będzie krótki. Małe firmy rzadko kiedy nastawiają się na długoterminowe inwestycje w obszarze IT, który zmienia się bardzo szybko. Nie posiadają zaplecza w postaci rozbudowanych działów IT, które mogły by utrzymywać i rozwijać przez długi okres czasu wdrożone systemy informatyczne. Z tego względu większość małych firm ogranicza się do posiadania niezbędnych, podstawowych narzędzi informatycznych. Bardzo często firmy te posiadają jedną aplikację, która pełni rolę systemu finansowo-księgowego, magazynowego, czy HR’owego. Natomiast takie funkcje jak zarządzanie procesami (BPM), zarządzanie relacjami z klientami (CRM), czy zunifikowana komunikacja i kolaboracja (UCC) są pomijane ze względu na potencjalne koszty wdrożenia.

Podobne artykuły:

Idea Cloud Computing

Obecnie jednak takie funkcjonalności jak UCC czy CRM, a nawet BPM mogą być udostępnione firmom z sektora MŚP bez angażowania z ich strony funduszy inwestycyjnych. Dzieje się tak za sprawą modelu biznesowego jaki udostępnia idea Cloud Computing, czyli przetwarzanie danych w chmurze. Dzięki niej system informatyczny odpowiedzialny za dany obszar (np. aplikacja CRM połączona z rozwiązaniem komunikacyjnym UC, czy wideokonferencja połączona ze współdzieleniem dokumentów i pracą grupową) może być dostarczony jako usługa realizowana przez zewnętrzny podmiot, który może współdzielić taki system pomiędzy wielu odbiorców (firm) i w ten sposób zapewniać niższe koszty jednostkowe każdemu z nich. Ponad to sam model sprzedaży opiera się na opłatach miesięcznych, których wysokość jest wprost uzależniona od aktualnej liczy użytkowników korzystających z danej funkcjonalności i może zmieniać się z miesiąca na miesiąc wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Model ten często określany jest mianem „as a Service” i może dotyczyć zarówno aplikacji (SaaS) jak i rozwiązań takich jak zunifikowana komunikacja UCaaS.

Taki model daje możliwość małym przedsiębiorstwom wykorzystywania do własnych celów funkcjonalności zarezerwowanych do tej pory dla dużych korporacji i w ten sposób podnoszenie swojej efektywności wewnątrz organizacji. Co ważne funkcje te są dostępne przy wykorzystaniu standardowego kanału komunikacyjnego – Internetu, dzięki czemu małe podmioty, które często ze sobą współpracują mogą wykorzystywać zaawansowane narzędzia do komunikacji, wideokonferencji i kolaboracji (UCC), podnosząc także swoją efektywność w obszarze współpracy z partnerami.

Usługi CRM czy UCC oferowane w modelu „as a Service” mogą być dostępne również na urządzeniach mobilnych, takich jak tablety, czy smartphony. Pozwala to na zwiększenie swobody w prowadzeniu biznesu i ułatwia wykonywanie zadań przez pracowników. Jest to szczególnie atrakcyjne w sektorze MŚP, ponieważ według danych GUS za 2009r około 3/4 firm z sektora MŚP działała w obszarze usług i handlu, a więc wymagających częstych kontaktów i wyjazdów do klienta.

Cloud Computing ma jednak też wielu przeciwników, osoby które zwracają uwagę na kwestie bezpieczeństwa danych powierzonych dostawcy usługi oraz dostępności i niezawodności samej usługi. Istotne zatem staje się określenie odpowiedzialności usługodawcy oraz na ile jest to firma solidna, z kapitałem i marką, która ma historię i doświadczenie na rynku IT. Choć rozwiązania Cloud Computing’u połączone z dostępnością usług w modelu „as a Service” na urządzeniach mobilnych typu smartphone otwierają nowe możliwości podnoszenia efektywności małym przedsiębiorcom muszą oni, decydując się na korzystanie z takich usług, wybrać dostawcę, który zapewni im odpowiedni poziom obsługi i będzie ich partnerem, a nie tylko usługodawcą.

Podobne artykuły:

MCX Telecom Sp. z o.o.