Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony i nieokreslony – sprawdź, co powinieneś wiedzieć

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony i nieokreslony  – sprawdź, co powinieneś wiedzieć materiały PR

Kiedy możemy rozwiązać umowę o pracę na czas określony i nieokreślony? Sprawy te regulują dwa artykuły Kodeksu pracy – art. 30 kp i art. 33 kp.

W zależności od tego, na jaki okres mamy umowę o pracę, obowiązują nas inne przepisy.

Jak wynika z art. 30 kp umowę o pracę możemy rozwiązać w zależności od sytuacji. Możemy to zrobić:

  • za porozumieniem stron (wzór dokumentu);
  • poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia – wtedy mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem (wzór dokumentu);
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia – mowa wtedy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (wzór dokumentu);
  • z upływem czasu, na który była zawarta;lub
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa na okres próbny

Artykuł 30 Kodeksu pracy mówi też o rozwiązywaniu umowy o pracę, gdy ta jest zawierana na okres próbny. W takiej sytuacji umowa rozwiązuje się z upływem okresu próbnego. Jednak jeśli pracodawca lub pracownik chce to zrobić przed upływem tego okresu, może ją rozwiązać za wypowiedzeniem.

Podobne artykuły:

Ważne oświadczenie

Istotną kwestią, o której należy pamiętać, jest to, że powinniśmy na piśmie wydać oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Dodatkowo, jak precyzuje art. 30 kp w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, która zawarta jest na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, powinna być wskazana przyczyna tegoż wypowiedzenia czy rozwiązania umowy.

Oprócz tego jak czytamy w art. 30 kp w przypadku oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zamieszczone pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Podobne artykuły:

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku umowy na czas określony. Jak wynika z art. 33 kp przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, który jest dłuższy niż 6 miesięcy, można ją wcześniej rozwiązać za wypowiedzeniem – strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Natomiast w przypadku umowy o prace na zastępstwo okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze.

Nowoczesna Firma S.A.