Rozwiń skrzydła z funduszami unijnymi. Nowe możliwości rozwoju MSP na Mazowszu

Rozwiń skrzydła z funduszami unijnymi. Nowe możliwości rozwoju MSP na Mazowszu © bzyxx - Fotolia.com

Środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wesprą w znacznym stopniu mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym startup’y powstające na terenie Mazowsza.

Ponad 800 mln zł na start i rozwój biznesu

Z uwagi na fakt, że powstawanie nowych firm, innowacyjnych przedsięwzięć i rozwój biznesu bezpośrednio przekłada się na poprawę sytuacji gospodarczej całego województwa mazowieckiego, na ten cel zostanie przeznaczonych ponad 800 mln zł. Środki zostaną w głównej mierze skierowane na rozwój firm, wprowadzanie innowacji na rynek, wsparcie wymiany handlowej na arenie międzynarodowej.

Wsparcie startup’ów

Innowacyjne przedsięwzięcia chętnie brane są pod skrzydła centrów działających na terenie Warszawy, a finansowanych ze środków unijnych podmiotów. I tak, na przykład Centrum Przedsiębiorczości Smolna wpiera firmy, które działają na rynku maksymalnie do trzech lat, a obecnie jest inkubatorem dla jedenastu firm. Ośrodek wspiera startup’y oddając im do użytku biurka, sale konferencyjne, miejsca spotkań biznesowych. Inicjuje również spotkania środowisk biznesowych, umożliwiające wymianę doświadczeń z przedstawicielami większych przedsiębiorstw i członków samorządów lokalnych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu www.firma.um.warszawa.pl.

Podobne artykuły:

Innym przykładem, jest Centrum Kreatywności Targowa 56, czyli projekt który zostanie oddany do użytku w połowie 2016 roku. Będzie to inkubator dla firm z obszaru design, mody, filmu i technologii, skupionych wokół praskiej kamienicy przy ul. Targowej 56. Dzięki Centrum branże kreatywne będą  mogły korzystać z zaplecza instytucjonalnego i technicznego. Ma też skupiać cały warszawski sektor designerski i propagować współpracę gospodarczą oraz platformę wymiany doświadczeń między biznesem i twórcami. Oba projekty wspierają tworzenie Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej.

Podobne artykuły:

Środki unijne na lata 2007 – 2013 wspierały nie tylko rozwój przedsiębiorczości w Warszawie. Dzięki wsparciu z RPO WM na przykład w Szydłowcu funkcjonuje Inkubator Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora. Zadaniem tego ośrodka jest wsparcie przedsiębiorstw i dostarczanie im: powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej, obsługi biurowej czy usług wspierających prowadzenie biznesu np. doradztwa ekonomicznego, prawnego, finansowego, a także pomocy w pozyskiwaniu funduszy unijnych i pomocy merytorycznej dla już istniejących firm z sektora MŚP.

Możliwości na lata 2014–2020

W nowej unijnej perspektywie, ponad 800 mln złotych przeznaczonych będzie na wsparcie w powstawaniu i rozwoju firm, innowacje produktowe, usługowe, procesowe, a także nowe modele biznesowe (szczególnie na rzecz umiędzynarodowienia działalności). Powstanie zintegrowana oferta usług dla przedsiębiorców, dzięki czemu będą oni mogli liczyć na przykład na wsparcie w  zakładaniu starup’ów i definiowaniu strategii biznesowej. Natomiast dla firm, które obecne są na rynku i pragną rozwinąć działalność, w ramach RPO WM 2014 – 2020 dostępna będzie pomoc w postaci zwiększenia możliwości eksportowych produktów i usług oraz promocji gospodarczej m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych. Szanse na dofinansowanie projektów mają przede wszystkim firmy z sektora MŚP, startup’y i jednostki naukowe. Dofinansowanie będzie można uzyskać w formie bezzwrotnych dotacji lub instrumentów finansowych takich jak pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Więcej informacji o środkach unijnych dla Mazowsza dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl