Rozwój kompetencji kadry Top Managementu

Rozwój kompetencji kadry Top Managementu Photo credit: tokyoform / Foter

W Polsce programy zarządzania talentami stały się popularne po 2007 roku, kiedy rynek pracy został dotknięty masową emigracją Polaków za granicę a pracodawcy znaleźli się w trudnej sytuacji.

W przeciągu dwóch lat ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce zaczęła borykać się z niedoborami kadr w swoich przedsiębiorstwach. W zaistniałej sytuacji zaczęto szukać nowych rozwiązań, które pozwoliłyby na zachowanie i utrzymanie jak najlepszych zespołów.

Zarządzanie zasobami

Pracodawca musiał w znacznym stopniu zmienić dotychczasowe podejście do zarządzania zasobami i nauczyć się wykorzystywać potencjał pracowników, którzy stanowili część jego organizacji. Stąd też bardzo szybko zaczęły zyskiwać na znaczeniu programy rozwoju talentów, które jak się okazało zaczęły przynosić wiele korzyści. Pomimo, że trend ten jest w Polsce stosunkowo nowy, nic nie wskazuje na to, aby przestał się rozwijać. Badania realizowane przez Conference Board i House of Skills potwierdzają, iż 94% polskich dyrektorów personalnych uważa, że proces zarządzania talentami stanie się jeszcze bardziej powszechny.

Raport

Te badania potwierdza również raport przygotowany przez firmę Accenture oraz Association of Charted Certified Accountants (ACCA). Ponad 60% badanych przez Hewitt Assocition organizacji europejskich w styczniu 2008 roku przyznaje, że zarządzanie talentami to proces, który najsilniej ze wszystkich procesów HRM wpływa na sukces firmy. Dzięki zarządzaniu talentami firmy zyskują nie tylko managerów, którzy doskonale znają organizację, ale zyskują lojalnych i oddanych pracowników, którzy mogą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności.

Trendy

W światowych trendach uważa się właśnie zarządzanie talentami obok zarządzania efektywnością oraz rozwoju polityki work-life balance za główne wyzwania dzisiejszego zarządzania zasobami ludzkimi.

Rozwój talentów

Programy rozwoju talentów jak na razie ograniczały się przede wszystkim do pracowników niższego i średniego szczebla, jednak coraz częściej mówi się również o zarządzaniu talentem „wierzchołka” firm, czyli talentem top managementu. Ktoś może się zastanowić po co i w jakim celu zarządzać talentem Prezesa, skoro pełni funkcję Prezesa jego ścieżka kariery zdawać by się mogło jest już zakończona. Oczywiście nic bardziej mylnego.

Każdy niezależnie od stanowiska chcąc dobrze wykonywać swoje zadania musi rozwijać swoje umiejętności, poszerzać wiedzę i pracować nad własnym rozwojem. Dotyczy to również osób z najwyższych stanowisk, prezes zawsze może być lepszym i przede wszystkim bardziej spełnionym Prezesem. Poza tym brak rozwoju jest procesem, w którym następuje stagnacja, zaraz po niej przychodzi demotywacja,a od tego już tylko krok do tego, aby zastąpiono nas kimś lepszym.

Talent prezesa

Zarządzanie talentem prezesa to bardzo istotne, ale i bardzo trudne zadanie. Wszystkie działania, rozwiązania, nowe trendy, których geneza pochodzenia zaczerpnięta jest z innych krajów potrzebują czasu na zaaklimatyzowanie się i lepszego poznania. Jest wiele organizacji na świecie, gdzie już nikogo nie dziwi, kiedy top managerowie poddają się programom rozwijania talentów. Wielkie, zagraniczne korporacje są tego najlepszym przykładem. Staż pracy w takich organizacjach mocno się wydłuża, przypominając o starych czasach w Polsce, gdzie przez całe życie pracowało się dla jednej firmy. Ten trend wraca dziś do łask, oczywiście powody są inne.

Firmy takie jak FedEx lub UPS są organizacjami, w których 90% managerów najwyższego szczebla zaczynało swoje kariery od pracy na najniższych stanowiskach. Osiągając kolejne awanse nie poprzestawali na samodoskonaleniu, dzięki czemu wielu z nich z roku na rok staje się lepszymi managerami. Obie wymienione firmy znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych amerykańskich przedsiębiorstw pod względem zarządzania kapitałem ludzkim. Prezesi tych spółek właśnie swoim przykładem dowodzą, ze planowanie ścieżek kariery w ich organizacjach nie było tylko jednym z nic nie znaczących haseł, ale prawdziwą polityką firmy.

Bardzo wiele amerykańskich firm za punkt honoru stawia sobie cel, aby w skład ich zarządu wchodziły osoby, które wyrosły z wewnątrz organizacji. Warto też przytoczyć przykład rekordzisty, szefa UPS, Michaela L. Eskew, który z firmą związany jest od 35 lat. Na takie sukcesy składa się również osoba w postaci mentora, zadaniem każdego z nich jest to, aby ich podopieczni robili postępy w ścieżce kariery i awansowali.

Długotrwały proces

Zatem z badań oraz doświadczeń wynika, iż zarządzanie talentami w tym talentami prezesa to proces długotrwały i ciągły przynoszący bardzo duże korzyści organizacji. Nie mniej jednak jedno z ważniejszych pytań brzmi, w jaki sposób zarządzać talentem prezesa i od czego należałoby zacząć?

Podobne artykuły:

Izabela Kluzek HPR Group Sp. z o.o. SelectOne Sp.k.