Ruchomy czas pracy korzystny dla wszystkich

Ruchomy czas pracy korzystny dla wszystkich www.flickr.com/Devar

Kodeks pracy reguluje temat ruchomego czasu pracy. Do tej pory szczególnym utrudnieniem jest konieczność rozliczania nadgodzin, gdy zostanie przekroczony tzw. dobowy wymiar czasu pracy.

Zmiany, które przyjął sejm, mają umożliwić przedsiębiorcom wprowadzenie rozwiązań pozwalających w bardziej elastyczny sposób zarządzać czasem pracy. Wprowadzone ma być również przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy.

Pracodawca powinien rozplanować dobowy wymiar czasu pracy w ramach doby rozumianej zgodnie z definicją Kodeksu pracy: Doba to 24 kolejne godziny, liczone od godziny, w której pracownik rozpoczyna swoją pracę, według obowiązującego go rozkładu czasu pracy. Jeśli więc pracownik rozpocznie pracę następnego dnia o wcześniejszej godzinie, niż dnia poprzedniego, wykonywana przez niego w tym czasie praca zaliczana jest jeszcze do poprzedniej doby pracowniczej, co oznacza nadgodziny.

Dobowe nadgodziny

Projekt zmian zakłada zniesienie godzin nadliczbowych, które wynikają z przekroczenia doby pracowniczej. Dla pracodawców oznacza to ułatwienie w rozliczaniu czasu pracy, natomiast pracownicy zyskają możliwość elastycznego rozpoczynania i kończenia pracy, gdyż są dni, kiedy chcieliby przyjść do pracy np. 2 godziny wcześniej. Nowe zasady pozwolą na to, żeby pracownicy pracowali 5 dni w tygodniu, zawsze po 8 godzin, mając przy tym możliwość rozpoczęcia pracy np. między godz. 8:00 a 10:00 i zakończenia miedzy 16:00 a 18:00.

Ruchomy czas pracy będzie można wprowadzić w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (jeśli nie będzie to możliwe z wszystkimi, to z reprezentatywnymi) lub w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, jeśli w firmie nie działają organizacje związkowe. Będzie można zastosować wspomniane rozwiązanie również na wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia rozkładów czasu pracy w ramach wspomnianych porozumień.

Podobne artykuły:

Katarzyna Rola-Stężycka Tax Care - Nowy Księgowy