Rynek pracy w 2014 roku. Będzie lepiej?

Rynek pracy w 2014 roku. Będzie lepiej? sxc.hu

Eksperci Work Service prognozują, jak będzie wyglądał rynek pracy w 2014 roku.

Plusy na rynku pracy

Gospodarka

2014 rok nie będzie gorszy od poprzedniego. Wzrost PKB zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej przełoży się na większą produkcję, a w raz z nią na utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy. Ożywienie gospodarcze będzie sprzyjało wzrostowi konsumpcji, a także powstaniu nowych inwestycji budowlanych. Impulsem do wzrostu gospodarczego będą również środki unijne do wykorzystania na rozwój – ponad 70 mld euro dotacji do wydania w latach 2014-2020.

- To będzie dobry rok dla polskiej gospodarki. Na przyspieszeniu skorzystają nie tylko pracodawcy, ale i pracownicy. Spodziewamy się, że rozpęd jakiego nabierze gospodarka w 2014 roku zaowocuje większym zapotrzebowaniem na nowych pracowników – prognozuje Tomasz Misiak, prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.

Podobne artykuły:

Płace

Jedyna pewna podwyżka to wzrost płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2014 r. wynosi ona 1680 zł brutto, czyli o 80 zł więcej niż dotychczas. Podniesienie płacy minimalnej oznacza większe koszty dla pracodawców, a co za tym idzie ryzyko wyhamowania wzrostu zatrudnienia. Wysokość przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, która jest regulowana tylko przez rynek, nie ulegnie poważniejszym zmianom.

- Oczekiwane podwyżki oraz podniesienie płacy minimalnej wpłyną na pobudzanie popytu detalicznego i umacnianie rodzimej gospodarki - mówi Tomasz Hanczarek, prezes Work Service S.A.

Elastyczność

W 2013 r. przeprowadzonych zostało kilka zmian ustawodawczych, które zwiększą elastyczność zarządzanie personelem. Jedną z nich jest pakiet antykryzysowy umożliwiający pracodawcom rozliczenie czasu pracy w okresie 12 miesięcy, zamiast dotychczasowych 4 miesięcy.

Warto także zwrócić uwagę na tzw. generację Y. To osoby między 18-30 rokiem życia, które cenią sobie wolność i elastyczność wymiaru czasu pracy. Pracodawcy będą stopniowo zmieniać politykę personalną w firmach, aby dostosować systemy motywacyjne i warunki pracy do oczekiwań tego pokolenia.

Odpowiedzialność

Rośnie społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Międzynarodowa organizacja Global Reporting Initiative podała, że w latach 2007-2012 niemal czterokrotnie wzrosła w Polsce liczba raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności firm publikowanych zgodnie z wytycznymi GRI. Większa jest także świadomość dotycząca społecznej odpowiedzialności wśród pracowników i kandydatów do pracy. 

Nowe miejsca pracy

Pomimo rosnących kosztów pracy w Polsce nasza gospodarka wciąż jest konkurencyjna dla inwestorów z zagranicy. Na liście Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych znajdują się obecnie 164 prowadzone projekty inwestycyjne, które mogą stworzyć 30 922 miejsca pracy. Najbardziej popularne branże to: BPO, motoryzacyjna, spożywcza, sektor badawczo – rozwojowy, a także maszynowy.

Podobne artykuły:

Praca dla wykluczonych

Od kilku lat odnotowujemy w Polsce wzrost zatrudnienia wśród niepełnosprawnych. Kolejne zmiany w prawie pracy w tym zakresie wejdą w życie w kwietniu 2014 r. Wyrównane zostaną dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Dofinansowania będą równe dla firm funkcjonujących na tzw. otwartym, jak i chronionym rynku pracy. Stracą zakłady pracy chronionej, które będę otrzymywały mniejsze dopłaty niż dotychczas.  

Nowoczesna Firma S.A. Olimpia Wolf