Rządowe Centrum Legislacji uszczupli budżet o 21 mln złotych

Rządowe Centrum Legislacji uszczupli budżet o  21 mln złotych http://www.viatoll.pl/

Działalność Rządowego Centrum Legislacji znowu może narazić budżet na straty. Po wpadce z rajami podatkowymi przyszła kolej na przepisy abolicyjne za nieopłacenie e-myta – wynika z informacji „Dziennika Gazety Prawnej”.

Prawnicy RCL zaproponowali zmianę w art. 4 nowelizacji ustawy o drogach publicznych, której wejście w życie zaplanowano na 2 grudnia br. W myśl nowych przepisów, osoby, które nie zapłaciły e-myta wygenerowanego przez system viaTOLL, mają zostać objęte pełną abolicją. Ponadto, w przypadku popełnienia naruszenia przed wejściem ustawy w życie, nie będzie wszczynane postępowanie administracyjne, a te już rozpoczęte zostaną umorzone.

Przed zmianami RCL, abolicja wyglądała inaczej. Ukłonem w kierunku osób, przeciwko którym wszczęto postępowanie i nie zakończono go przed wprowadzeniem nowych przepisów, miało być stosowanie łagodniejszych regulacji i przyznawanie niższych kar.

Jak powiedziała „Dziennikowi Gazecie Prawnej”, Joanna Rutkowska z Głównego Inspektoratu Drogowego, proponowana poprawka może doprowadzić do umorzenia 7 tys. postępowań, co w konsekwencji uszczupli budżet o ok. 21 mln zł.

Redakcja