Samochód osobowy - koszty i odliczenia VAT

Samochód osobowy - koszty i odliczenia VAT Newspress

Od 1 kwietnia 2014 ustawy podatkowe o podatku dochodowego i podatku VAT zakładają, że samochód osobowy, szczególnie w jednoosobowej działalności gospodarczej, jest przez jej właściciela wykorzystywany z połowie do celów służbowych i prywatnych.

Konsekwencje podatkowe takie rozstrzygnięcia są następujące:

 • W podatku dochodowym przyjmuje się, że zarówno cała wartość samochodu – o ile nie jest większa niż 20 tys. Euro – podlega amortyzacji (czyli jest zaliczana w koszty firmy) jak i wydatki eksploatacyjne w całości są kosztem.
 • W podatku VAT możemy odliczyć tylko 50% podatku naliczonego z faktur na zakup samochodu oraz pozostałych wydatków. Wyjątkiem są faktury za zakup paliwa, które obecnie nie dają prawa do odliczenia podatku.
 • Wszystkie wydatki związane z eksploatacją samochodu są zaliczane w całości w koszty. Ale od 1 kwietnia 2014 możemy odliczyć tylko 50% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych.
 • Ubezpieczenie AC samochodu, którego wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza 20 000 euro jest kosztem tylko w części. Przeliczenia na złote należy dokonać po kursie sprzedaży walut NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Sprawdź również nasz darmowy poradnik: Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2015 roku

Przykład:

 • Wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia 95 000 zł.
 • Wartość składki AC – 5 000 zł.
 • Kurs sprzedaży ogłoszony przez NBP, z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 4,0375 zł.
 • 20 000 euro x 4,0375 zł = 80 750 zł.
 • Obliczenie proporcji: (80 750 zł x 100%)/95 000 zł = 85%.
 • Kwota ubezpieczenia do zaksięgowania w koszty: 5 000 zł x 85% = 4 250 zł.

Wprowadzanie samochodu do ewidencji

Sposób księgowania pojazdów osobowych jest uzależniony od dokumentu na jaki został zakupiony oraz czy był amortyzowany wcześniej. 

 1. Zakup pojazdu osobowego na fakturę VAT – dotyczy wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych pojazdu osobowego zakupionego na fakturę VAT.
 2. Zakup pojazdu osobowego na dokument inny niż faktura VAT – dotyczy wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych pojazdu osobowego zakupionego na dokument inny niż faktura VAT, np umowa kupna-sprzedaży, rachunek, faktura vat-marża.

Możliwe metody amortyzacji

 1. Liniowa.
 2. Liniowa indywidualna dla ŚT używanych i ulepszonych.

Wprowadzając pojazd używany lub ulepszony możemy wybrać korzystniejszą metodę amortyzacji (liniowa indywidualna dla ŚT używanych lub ulepszonych) oraz stawkę amortyzacji 40% (zamiast 20%).

 • ŚT jest uznawany za używany – jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem był on wykorzystywany przez co najmniej 6 miesięcy,
 • ŚT jest uznawany za ulepszony – jeżeli przed wprowadzeniem go do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

ifirma.pl

POWER MEDIA SA