PARP pomaga MSP zarządzać kompetencjami. Seminarium w Opolu już w czwartek

PARP pomaga MSP zarządzać kompetencjami. Seminarium w Opolu już w czwartek Picture-Factory - Fotolia

Już 26 lutego 2015 r. w opolskim hotelu Mercure odbędzie się kolejne seminarium z cyklu „Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa”, organizowane na zlecenie PARP w ramach projektu Zarządzanie kompetencjami w MSP.

Podczas konferencji sesje eksperckie będą przeplatane z sesjami case study. Pierwszą prelekcję poprowadzi Monika Szymonek-Stec, właścicielka Szymonek-Stec ACADEMY, która zaprezentuje przedsiębiorcom sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak za pomocą modelu kompetencyjnego można wpłynąć na zwiększenie efektywności pracowników, a tym samym całej organizacji.

Druga sesja ekspercka wprowadzi przedsiębiorców w świat tworzenia marki pracodawcy zarówno w formie teoretycznej, jak i w formie praktycznej za pomocą przykładów zaczerpniętych z biznesu. Prowadzący tą część, Tomasz Byzia, prezes zarządu BlitzProject Group spróbuje przybliżyć uczestnikom kogo i dlaczego cenią pracownicy oraz jak wykorzystać inicjatywy regionalne i ponadregionalne dla budowania marki firmy jako pracodawcy.

Podczas sesji case study swoimi doświadczeniami z uczestnikami podzielą się eksperci z Appformation oraz Orinoko Szkolenia i Doradztwo. Opowiedzą oni o praktycznych rozwiązaniach stosowanych w ich przedsiębiorstwach.

Uczestnicy będą mieli także możliwość wziąć udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego zaprezentowane zostaną wnioski z badań dotyczących potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji pracowników oraz specyfika opolskiego rynku pracy. Dyskusji poddany zostanie również temat: jak lepiej przygotować potencjalnych pracowników do pełnienia swoich ról w organizacji i jaka jest w tym rola pracodawców, instytucji wspierających i edukacyjnych oraz firm doradczo-szkoleniowych.

Spotkanie będzie świetną okazją dla dyrektorów, menedżerów i specjalistów personalnych do ciekawych rozmów i poszerzania swoich horyzontów. Aby ułatwić integrację i nawiązywanie kontaktów między uczestnikami zastosowane zostaną elementy networkingu.  

Więcej informacji i formularz zgłoszenia na stronie www.kompetencje.nf.pl

Nowoczesna Firma S.A.