Siła asertywności

Siła asertywności www.sxc.hu

Czy znalazłaś się kiedyś w sytuacji, w której nie byłaś zadowolona z tego, co powiedziałaś, jak postąpiłaś wobec drugiej osoby, jak zareagowałaś na konkretne słowa lub zachowanie?

I przeciwnie – czy doświadczyłaś takich chwil, kiedy bez względu na korzyści lub straty Twoje zachowanie wobec innych wzmocniło Twoje poczucie godności i szacunek dla samej siebie? W tym drugim przypadku możesz mieć pewność, że właśnie zachowałaś się asertywnie.

Asertywność to nie tylko język wypowiedzi lub wzór zachowania. Asertywność to postawa wobec siebie samego i drugiego człowieka. To styl kontaktowania się z innymi, w którym Twoje osobiste prawa są równie ważne jak prawa Twojego rozmówcy. Będąc osobą asertywną, czerpiesz siłę z tego, że pozostajesz w zgodzie z samym sobą, jesteś autorem swoich wyborów i decyzji oraz doświadczasz satysfakcji w kontaktach z innymi ludźmi.

Asertywność oznacza zdolność do wyrażania swych praw, uczuć i opinii z jednoczesnym poszanowaniem praw, uczuć i opinii drugiej osoby. Można ją opisać jako dążenie do relacji typu “ja jestem OK, ty jesteś OK”. Postawa ta jest przeciwwagą dla postawy agresywnej: “ja jestem OK, ty nie jesteś OK”, jak również uległej: “ja nie jestem OK, ty jesteś OK”, oraz tzw. postawy manipulacyjnej: “ja nie jestem OK, ty nie jesteś OK”. Tak więc w przypadku działań asertywnych mamy do czynienia z poszanowaniem poczucia wartości i godności drugiej osoby, nawet jeśli się z tą osobą nie zgadzamy. I to stanowi klucz do sukcesu, którym może być dojście do porozumienia, udana transakcja, rozwiązanie konfliktu, ale i zbudowanie trwałych relacji osobistych oraz zawodowych.

Zdolność do wyuczenia

Asertywność nie jest cechą wrodzoną, a to oznacza, że każdy z nas może ją w sobie wypracować i stale doskonalić. Nie jest to natychmiastowe osiągnięcie, lecz osobisty trening w codziennych sytuacjach życiowych. Nawet najbardziej asertywna osoba może czasem zachować się nieasertywnie. Dzieje się tak dlatego, że mamy bardzo silnie zakorzenione nawyki reagowania i działamy w sposób niemalże automatyczny. Wahamy się również podejmować eksperymenty i zmieniać nasz repertuar zachowań z obawy przed tym, jak zareaguje nasze otoczenie i jakie przyniesie to skutki. Jednak taki trud może przynieść zaskakujące owoce.

Asertywność nie jest sposobem skutecznego wpływania na ludzi i gwarancją osiągania własnych celów w kontaktach z innymi. Jednak właśnie postawa asertywna niesie ze sobą najmniejsze ryzyko w relacjach interpersonalnych. Stanowcze, szczere, bezpośrednie i otwarte zachowanie jednej osoby przełamuje konwenanse i może wpłynąć na całe otoczenie. Niesie to ze sobą ważne przesłanie: Twoja asertywność może być zaraźliwa dla innych!

Podobne artykuły:Sandra Waszniewska Training Factory-Warszawa