Skuteczne wdrażanie rozwiązań IT w firmie

Skuteczne wdrażanie rozwiązań IT w firmie Jakub Jirsák - Fotolia

Najważniejszym etapem wdrożenia dedykowanego oprogramowania biznesowego jest dokładne przygotowanie dokumentacji i wymagań, włącznie ze szczegółowym opisem poszczególnych przypadków użytkowania systemu.

W proces ten powinni zostać zaangażowani przedstawiciele wszystkich departamentów firmy, które będą pracować na aplikacji lub pośrednio korzystać z zalet nowej technologii – przykładowo, dział księgowy odpowiedzialny za fakturowanie klientów, może mieć pewne wymagania dotyczące wdrażanego w przedsiębiorstwie systemu CRM. Oczywiście bardzo istotną kwestią jest również włączenie do procesu planowania osób decyzyjnych, włącznie z przedstawicielami Zarządu. Może to zdecydowanie usprawnić podejmowanie decyzji, a także pozwoli uniknąć wynikających z niewiedzy nieporozumień już na etapie wdrożenia oprogramowania.

Podobne artykuły:

Akceptacja dokumentacji

Dokumentacja systemu powinna zostać formalnie zaakceptowana przez przedstawicieli producenta i klienta. Po zakończeniu wstępnego procesu planowania do pracy wkraczają programiści, którzy budują poszczególne funkcjonalności rozwiązania. Na tym etapie istotne są przede wszystkim kompetencje zespołu deweloperów dostawcy. Aplikacja powinna zostać napisana w nowoczesnych językach programowania, z zachowaniem możliwości modyfikacji poszczególnych funkcji lub dodawania nowych opcji. Weźmy pod uwagę, że aktualny „czas życia” praktycznie każdej nowej technologii nie przekracza kilku lat – system dziś szyty na miarę potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa prawdopodobnie już za kilkanaście miesięcy będzie wymagał zmian i poprawek.

Możliwości integracyjne

Przyjrzyjmy się również możliwościom integracyjnym rozwiązania. Żaden system nie działa przecież w próżni, na pewno będziemy chcieli integrować go z innymi wykorzystywanymi rozwiązaniami. Jakie integracje są możliwe do wykonania od ręki, a które mogą stanowić problem? Klient powinien zdawać sobie sprawę z możliwości oraz ograniczeń rozwojowych zamawianego oprogramowania. Ostatnim etapem wdrożenia oprogramowania dedykowanego jest zapewnienie stałego wsparcia i asysty technicznej nowego rozwiązania. System informatyczny przypomina żywy organizm – w miarę upływu czasu pojawia się konieczność wprowadzania integracji, aktualizacji lub zmian. Już podczas wdrożenia warto wybrać partnera, który będzie utrzymywał platformę. Choć w dobie globalizacji lokalizacja geograficzna dostawców powoli traci znaczenie, w tym wypadku lepiej sprawdzić, czy partner posiada biuro w pobliżu naszej firmy. Jeśli współpraca ma się układać sprawnie, integrator powinien często odwiedzać naszą firmę i organizacja spotkania nie może być problemem. Przy czym warto pamiętać, że jeśli już w czasie wstępnych ustaleń i negocjacji czujemy, że dany partner nie traktuje nas poważnie, jest mało elastyczny i nieterminowy – lepiej od razu poprosić producenta oprogramowania o polecenie innej firmy. Wielu menadżerów wychodzi z założenia, że z czasem uda się „dograć” relacje. Jednak jeśli problemy rodzą się na tak wczesnym etapie, istnieje duża szansa, że z czasem kontakty jedynie ulegną pogorszeniu. O ile istnieje taka możliwość, należy również zabezpieczyć kod oprogramowania. Dzięki temu będziemy mieli możliwość dalszego rozwoju systemu nawet w razie wygaśnięcia lub zerwania współpracy z firmą, która go projektowała i rozwijała.

Podobne artykuły:

Marcin Grygielski