Sposób na nieuczciwego pracownika

Sposób na nieuczciwego pracownika sxc.hu

Problem oszustw popełnianych przez pracowników dotyczy już ponad połowy polskich przedsiębiorstw. Najwięcej przypadków nadużyć notują firmy zajmujące się usługami finansowymi i telekomunikacyjnymi oraz handlem.

Nie od dziś wiadomo, że największą wartość w biznesie mają informacje o sektorze czy danej branży, bazy danych potencjalnych partnerów biznesowych, wzory umów czy wyniki finansowe konkurencyjnych podmiotów. Dlatego też pracownicy mający dostęp do tego rodzaju danych bardzo często dopuszczają się ich kradzieży i dysponowania niezgodnie z przeznaczeniem. Ze względu na to, że pracownicy najczęściej w tym celu wykorzystują służbowy sprzęt komputerowy, pracodawcy nie pozostają w tyle i korzystają z nowoczesnych technologii, które umożliwiają pełną kontrolę firmowych komputerów.

Stały audyt pracownika

Dostępne na rynku narzędzia pozwalają na monitorowanie czynności, które na służbowym sprzęcie wykonuje pracownik. Zaawansowane i dyskretne oprogramowanie SpyLogger, dostępne w sieci sklepów detektywistycznych Spy Shop, pozwala na generowanie zrzutów z ekranu, co pozwala na podgląd treści, które są wyświetlane na ekranie, odwiedzane strony internetowe, otwierane pliki, wyświetlane filmy czy zdjęcia.

Jednym z bardziej funkcjonalnych rozwiązań jest SpyLogger Mail. Pozwala on nie tylko na gromadzenie zrzutów z ekranu, ale także zapisuje znaki wprowadzane za pomocą klawiatury, przekazuje informacje o działaniach wykonywanych na plikach np. kasowanie, czy przenoszenie z dokładną datą i godziną. Wykrywa również podłączane do komputera przenośne nośniki danych i uwidacznia pliki przenoszone na pamięć USB czy płyty CD. Dzięki temu możemy precyzyjnie stwierdzić czy poufne materiały nie dostają się w niepowołane ręce.

Warto zaznaczyć, że oprogramowanie SpyLogger Mail może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów, dzięki czemu właściciele nawet niewielkich firm mogą sobie pozwolić na tego rodzaju wydatek. Instalacja jest prosta i szybka, a samo oprogramowanie jest niewidoczne dla użytkownika sprzętu. Archiwizacja zrzutów czy informacji wysyłana jest na zdefiniowany podczas instalacji adres e-mail, dzięki czemu pracodawca ma łatwy dostęp do gromadzonego materiału.

Monitoring pracownika a prawo

Kontrolowanie czasu pracy oraz wykonywanych czynności przez podwładnych wywołuje wiele kontrowersji. Warto jednak podkreślić, że monitorowanie działań wykonywanych na służbowym sprzęcie nie jest zabronione.

Należy zaznaczyć, że pracownik musi zostać poinformowany o zainstalowanym oprogramowaniu, co więcej warto np. w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy określić, jakie czynności, poza obowiązkami zawodowymi, pracodawca będzie akceptowała, a jakie są niedopuszczalne. Wszystko po to, aby pracownik nie wszczynał roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Monitoring służbowego sprzętu może bowiem wkroczyć w strefę gwarantowanych praw do poszanowania godności i prywatności, w tym tajemnicy korespondencji. Ważne jest, aby jasno określić zasady korzystania z służbowego sprzętu, kont e-mail czy przeglądarek internetowych. Pozwoli to na wypracowanie wspólnego stanowiska, które pracownikowi pozwoli czuć się swobodnie, a pracodawcy zachować kontrolę nad wszelkimi szkodliwymi działaniami.

Mechanizmy sprawdzające w dużych korporacjach, ale także mniejszych firmach stają się pomału standardem. Wzrastająca liczba nadużyć i kradzieży dokonywanych przez pracowników powoduje, że pracodawcy chcą zapobiec stratom finansowym czy ochronić przedsiębiorstwo przed utratą wiarygodności wśród parterów biznesowych. Nie dziwi zatem fakt, że coraz częściej stosowane są programy monitorujące komputery. W ten sposób zwiększa się ochrona firmowych danych, a pracodawca zyskuje pewność, co do lojalności podwładnych.

Spy Shop - Sklep Detektywistyczny Paweł Wujcikowski