Sposób na optymalizację kosztów – outsourcing kasowy

Sposób na optymalizację kosztów – outsourcing kasowy http://www.freedigitalphotos.net/

Wiele firm, zwłaszcza oferujących usługi w modelu B2C, musi prowadzić obsługę kasową klientów. Jej utrzymanie to jednak problem i dodatkowy koszt, którego redukcja umożliwiłaby rozwój głównej, zarobkowej linii biznesowej. Wyjściem jest outsourcing.

Przedsiębiorcy szukając oszczędności coraz częściej decydują się na outsourcing różnych aspektów funkcjonowania ich biznesu. Jednym z nich jest obsługa kasowa klientów. Outsourcing kasy polega na powierzeniu prowadzenia okienka, w którym interesanci mogą dokonywać płatności, firmie zewnętrznej. Usprawnia on prace firmy i obsługę interesantów. Przedsiębiorca nie musi już martwić się o koszty zatrudnienia. Skorzystanie z usługi umożliwia także redukcję szeregu innych wydatków, na przykład związanych ze zwiększaniem kwalifikacji personelu. Cała odpowiedzialność spoczywa na firmie outsourcingowej. To ona przejmuje za przedsiębiorcę obsługę klienta kasowego, dbając jednocześnie o jej jakość. A ta jest zwykle wyższa ze względu na specjalizację tego typu firm.

Na outsourcing kas coraz częściej decydują się także przedstawiciele sektora public. Na przykład w styczniu br. zaczęliśmy obsługiwać okienka wszystkich urzędów skarbowych, zlokalizowanych w województwie łódzkim. Współpracujemy także z urzędami miast i gmin, instytucjami samorządowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, dużymi firmami oferującymi usługi dla ludności. Jak pokazują pozyskane przez nas dane, instytucje te wybierając outsourcing kasy oszczędzają do 60 proc.

Monetia Sp. z o.o. Wojciech Jóźwiak