Sposoby budowania autorytetu menedżera

Sposoby budowania autorytetu menedżera mjamesno/ www.sxc.hu

Żyjemy w świecie dynamicznego rozwoju mediów, technologii, Internetu. Z jednej strony ułatwia to kontakt i skraca dystanse, bo przecież komunikowanie się szefa z grupą podwładnych w innej części kraju, czy nawet globu staje się już codziennością.

Z drugiej jednak strony wypracowanie i utrzymanie pozytywnych relacji, niezbędnych do efektywnego działania zespołu staje się niełatwym zadaniem. Nie ulega wątpliwości, że niezbędny jest do tego autorytet u podwładnych, a praca nad wizerunkiem przełożonego w obliczu powyższych zmian to jeszcze większe wyzwanie.

Każdy z nas jest unikatowy - wyposażony w zestaw cech osobowości i zmieniający się wciąż zakres umiejętności. Wynika to z ciągłego rozwoju, zmierzającego także ku temu, aby lepiej pełnić powierzone nam funkcje. Jednak dość często trudno nam ocenić samego siebie obiektywnie, a dodatkowo współpracujący z nami ludzie też postrzegają nas odmiennie. Pochodzą bowiem z różnych środowisk, a świat i otaczającą rzeczywistość interpretują poprzez filtry własnych preferencji, poglądów i systemu wartości.

Podobne artykuły:

Co jest siłą, a co słabością jako menadżera?

Niewątpliwą pomocą w dokonaniu właściwej diagnozy może być badanie 180°. Z jednej strony może ono wpłynąć na samoocenę, a z drugiej stanowi doskonały punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Trzeba zaznaczyć, że wyniki badań nie są „biało-czarne” – nie wprowadzają w stan bezgranicznego samozadowolenia, czy też całkowitej rezygnacji. Pokazują nam obraz źródeł naszego autorytetu z dwóch perspektyw (podwładni i ja). W efekcie widzimy siebie w oczach innych i, mogąc porównać ten sposób postrzegania z samooceną, otrzymujemy informację na temat obszarów, nad którymi warto pracować.

Autorskie badania przeprowadzone przez firmę Akronim dla blisko 250 osób średniego szczebla kierowniczego prowadzą do jeszcze jednego wniosku – wszyscy liderzy, nawet najlepsi, mogą rozwijać swe umiejętności, jeśli tylko zechcą obiektywnie przeanalizować wyniki badań.

O jakich źródłach autorytetu mówimy?

Niektóre z nich to swoiste cechy charakteru i osobowości, praca nad nimi jest więc niezwykle trudna i wymaga determinacji. Należą do nich charyzma i zasady moralne. Inne wynikają z procesu edukacji i poziomu wykształcenia oraz przebytej kariery zawodowej. Chodzi tu o zmieniające się stale wiedzę, umiejętności i doświadczenie -to ostatnie przeważnie zależy od stażu i wieku menadżera. Kolejnym z badanych źródeł jest autorytet strukturalny - „nadawany” w chwili nominacji na stanowisko kierownicze.

Nowoczesny lider, pragnący skutecznie przewodzić powinien stale wzmacniać filary własnego autorytetu. Wiedza na temat tego, który z owych filarów najbardziej tego wymaga może sprawić, że działania będą bardziej skuteczne.

A oto kilka przykładów zachowań, pozwalających na wzmacnianie źródeł autorytetu.

Zajmowane stanowisko, czyli autorytet struktury zostaje nam, jak wspomniano, „nadany”. Na jego siłę wpływamy jednak sami w sytuacjach gdy:

  • Potrafimy podjąć szybką i trafną decyzję w zespole, który jest skłócony.
  • Odpowiednio i sprawiedliwie dzielimy zadania i obowiązki.
  • Sprawnie znajdujemy rozwiązanie w sytuacjach dyscyplinujących, stresowych.

Stanowisko to jednak najmniej trwałe źródło autorytetu. Jak pokazują klęski dyktatorów - wraz z utratą władzy - ginie autorytet.

Akronim Jacek Duszyński