Sprawdź, czy jesteś dobrym managerem

Sprawdź, czy jesteś dobrym managerem leanhill.com

Lean Management to filozofia, zgodnie z którą należy „wyszczuplać” przedsiębiorstwo.

Nie chodzi tu jednak o jakiekolwiek cięcia kosztów, które mogłyby wiązać się z pogorszeniem jakości produkowanych wyrobów czy złymi warunkami pracy. Chodzi o takie zarządzanie personelem i całym cyklem produkcyjnym, by pozbywać się efektu marnotrawstwa. Duża w tym rola managera, który zarządza poszczególnymi działami.

Coraz więcej osób, które zatrudnione są w zespołach kadry managerskiej, decyduje się na zarządzanie zgodne z koncepcją Lean. Dzięki niej w efektywną pracę zaangażowany jest cały personel. Każdy pracownik jest odpowiednio motywowany, jego praca przebiega zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami. Każdy robi dokładnie to, co lubi i w sposób jaki mu odpowiada. Dzięki temu praca jest po prostu optymalnie wydajna.

Jaka jest rola managera w zespole, w którym wdraża się filozofię Lean?

Przede wszystkim musi on poznać cały personel i zdefiniować problemy, jakie występują na każdym etapie produkcji. Może okazać się, że należy zmodyfikować system pracy, może warto zrobić rotację stanowisk? Często same maszyny produkcyjne i inne elementy techniczne posiadają wady, które trzeba zmodyfikować. Okazuje się, że produkty mogłyby być o wiele lepszej jakości, jeśli tylko zmieni się tryby, które na danym etapie produkcji zawodzą.

Zadaniem managera jest słuchanie całego zespołu. Pracownik, który wykonuje pracę na określonym stanowisku, doskonale wie, co mu przeszkadza, co warto zmienić. Każdy problem ma swoją przyczynę i to właśnie ją należy niwelować. Tylko tak udaje się dobrać odpowiednie sposoby zmian.

Nic nie działa tak dobrze na pracę, jak właściwa motywacja pracowników. Słuchanie ich uwag i dbanie o komfort ich pracy jest priorytetem. To zresztą sami pracownicy mają najlepszą wiedzę w zakresie jakichkolwiek niedogodności. To oni komunikują awarie czy błędy w zakresie komunikacji z innymi współpracownikami.

Sam manager powinien stwarzać takie warunki pracy, które pozwalają na wystrzeganie się marnotrawstw. Produkcja ma odbywać się tylko na takim poziomie, którego oczekują klienci. Nie trzeba wyrabiać nadwyżek. Stanowiska pracy mają być właściwie przygotowane – pracownik nie może zajmować się działaniami, które mogłyby go rozpraszać albo zabierać cenny czas. Wiedza na temat umiejętności i kwalifikacji każdego członka zespołu jest podstawą. Może okazać się, że kolejne szkolenie jest zbędne, bo wśród zatrudnionych jest specjalista w danym zakresie, który chętnie zajmie inne stanowisko pracy.

Dobry manager to taki, który dba o najlepszą jakość wyrabianych produktów i najwyższe zyski firmy, ale nie zapomina przy tym o komforcie zatrudnionego personelu. Koncepcja Lean zakłada takie zarządzanie, które pozwala na optymalną produkcję bez zbędnych kosztów. To również zarządzanie zgodne z wymaganiami samego personelu. Wszystkim powinno zależeć na wygodnej i przyjemnej pracy. Zawodowe obowiązki mają być wykonywane rzetelnie, ale sama praca nie może sprowadzać się do koniecznego obowiązku. Zadowolony pracownik to dobry pracownik, który będzie osiągał lepsze efekty.

Tekst powstał w oparciu o materiały źródłowe ze strony Leanhill, specjalizującej się w doradztwie biznesowym.