Sprzedaż bezpośrednia oczami sprzedawców

Sprzedaż bezpośrednia oczami sprzedawców © pressmaster - Fotolia.com

Kontakt z ludźmi (53,6 proc.), wygoda (21 proc.), prezentacja produktu (16,1 proc.) i bezpośredniość (13,3 proc.) to najczęściej przywoływane skojarzenia ze sprzedażą bezpośrednią.

Tak wynika badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Branża sprzedaży bezpośredniej jest alternatywą zarobkową zarówno dla osób chcących dorobić do pracy na etacie, jak również osób poszukujących nowych pomysłów i chcących spróbować sił w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu. Jak każdy zawód, także zawód konsultanta bezpośredniego ma swoje zalety i wady. W przeprowadzonych badaniach większość wskazań respondentów ma nacechowanie pozytywne lub neutralne. Sprzedawcy bezpośredni za największe zalety swojego zawodu uznali: bezpośredni kontakt z klientem (62,8 proc.), możliwość przetestowania produktów (44 proc.) i poznawanie nowych ludzi (24,9 proc.). Tylko niewiele ponad 1 proc. konsultantów uznało, że praca w charakterze konsultanta bezpośredniego nie ma żadnych zalet.

Jako dodatkowy atut swojej pracy sprzedawcy najczęściej wskazują na zakup produktów po niższej cenie na użytek własny. Wartością dodaną jest dla prawie 87 proc. respondentów możliwość spotkania nowych ludzi. 47,3 proc. ankietowanych traktuje sprzedaż bezpośrednią jako możliwość spróbowania sił w prowadzeniu własnego biznesu. Badani doceniają też wartość dodaną tego zawodu w postaci rozwoju umiejętności interpersonalnych i biznesowych (69,4 proc.). Osoby, które sprawdzają się w sprzedaży bezpośredniej, z reguły posiadają predyspozycje osobowościowe, ułatwiające kontakt z klientami. Zawód konsultanta bezpośredniego jest przez badanych oceniany jako trudniejszy niż łatwiejszy i zdecydowanie dla ambitnych.

Zauważalną bolączką konsultantów są złe konotacje z zawodem sprzedawcy bezpośredniego, które występują w społeczeństwie. Rzetelne firmy sprzedaży bezpośredniej walczą z nieuczciwymi przedsiębiorstwami i sprzedawcami w branży, nastawionymi na szybki zysk, wykorzystującymi niewiedzę czy podeszły wiek klientów. Nie dziwi więc, że w badaniach, sprzedawcy za największy minus zawodu uznali złe traktowanie ich przez ludzi (28,3 proc.). Zdaniem co piątego badanego istotną wadą jest także czasochłonność tej pracy. Należy zwrócić uwagę, że większość respondentów taktuje zajęcie sprzedawcy bezpośredniego jako dodatkowe źródło dochodów, co jest związane z dzieleniem obowiązków zawodowych pomiędzy kilka zajęć. Prawie 15 proc. respondentów jako aspekt negatywny zawodu wskazało, że praca w zawodzie jest trudna, natomiast niespełna 10 proc., że trudni są klienci.

Wykres 1. Czy uważa Pan(i), że dzięki pracy konsultanta(ki)/ sprzedawcy zyskuje Pan(i) któreś z poniższych możliwości, atutów?

sprzedaż bezpośrednia IBRiS

Źródło: IBRiS, na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej lipiec-sierpień 2015 r.

 • Metryka badań:
  Czas realizacji badania: lipiec-sierpień 2015 rok
  Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie
  Metoda: CAWI (ComputerAssisted Web Interview)
  Próba: osoby pracujące w systemie sprzedaży bezpośredniej, współpracujące z firmami zrzeszonymi w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej
  Wielkość próby: N=2712;

CREATIVE SERVICES AGENCJA REKLAMOWA ELŻBIETA PEŁKA Milena Grzywińska