Starzenie się Polaków steruje gospodarką

Starzenie się Polaków steruje gospodarką sxc.hu

- Polska będzie musiała liczyć się nie tylko ze stopniowym ubytkiem liczby ludności, ale także ze starzeniem się społeczeństwa – wskazuje Jacek Brzozowski, ekspert Pracodawców RP.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS podczas konferencji Rządowej Rady Ludnościowej ludność Polski w 2050 wyniesie 34 miliony. - To nie napawa optymizmem – przyznaje Brzozowski. Wskazuje, że jest to wyzwanie także z punktu widzenia biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi. - Może to się wiązać z wyposażeniem stanowisk, a nawet całych zakładów pracy – mówi.

Innym zagrożeniem dla biznesu jest słabsza mobilność i elastyczność zawodowa starszych polaków – Osoba w wieku 20-30 lat inaczej postrzega zmianę miejsca pracy i zamieszkania niż osoba po 50 roku życia – mówi ekspert.

Więcej emerytów, mniej młodzieży

Według wyliczeń GUS liczba polaków w wieku produkcyjnym wynosiła w 2013 około 24 mln. W 2050 będzie to najprawdopodobniej 19 milionów. Jednocześnie grupa osób w wieku 18-44 lata skurczy się z 15 do 9 milionów a grupa w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 6,5 do 10 mln. Wpłynie to na znaczne podniesienie współczynnika obciążenia demograficznego – znacznie mniej pracujących będzie musiało utrzymać większą ilość niepracujących.

Zmiany te wpłyną na system emerytalny oraz ochronę zdrowia, na które będą musiały znacznie wzrosnąć nakłady. 

red