Stop dla naciągaczy w sprzedaży bezpośredniej

Stop dla naciągaczy w sprzedaży bezpośredniej wikipedia

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej apeluje o placówek i podmiotów gospodarczych o rozważny wynajem pomieszczeń na imprezy organizowane przez partnerów zewnętrznych. Apel adresowany jest również do banków.

W związku z nasilającą się działalnością grupy firm sprzedaży bezpośredniej stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe, w szczególności wobec osób starszych, Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej oraz szereg organizacji i instytucji zaangażowanych w ochronę praw konsumentów zwróciły się z apelem do placówek i podmiotów gospodarczych o rozważny wynajem pomieszczeń na imprezy organizowane przez partnerów zewnętrznych. Apel adresowany jest również do banków otwierających linie kredytowe dla klientów firm sprzedaży bezpośredniej oferujących drogie produkty w sprzedaży ratalnej.

Apel PSSB oraz instytucji i organizacji zaangażowanych w ochronę praw konsumentów, skierowany do placówek wynajmujących pomieszczenia na imprezy organizowane przez partnerów zewnętrznych, jest wynikiem rozmów jakie miały miejsce w dniu 19 marca br., podczas spotkania „Etyka i dobre praktyki w sprzedaży bezpośredniej”. Uczestniczący w zainicjowanym przez PSSB spotkaniu przedstawiciele instytucji i reprezentanci Stowarzyszenia zgodnie uznali, iż należy piętnować nieuczciwe praktyki firm sprzedaży bezpośredniej, jednocześnie nie szkodząc przedsiębiorstwom działającym zgodnie z prawem i respektującym prawa konsumentów, które na rynku są w zdecydowanej większości. Uczestnicy spotkania zadeklarowali wolę połączenia sił i zintensyfikowania działań w walce z nieuczciwymi praktykami wobec osób starszych. Apel do placówek wynajmujących pomieszczenia na imprezy organizowane przez partnerów zewnętrznych jest jednym z pierwszych działań podjętych przez PSSB i instytucje zaangażowane w ochronę praw konsumentów.

- Zaniepokojeni znacznym nasileniem nieuczciwych praktyk stosowanych przez nieliczną, ale bardzo widoczną na rynku grupę firm sprzedaży bezpośredniej, podjęliśmy inicjatywę mającą na celu zminimalizowanie tychże działań i ochronę praw konsumentów, w szczególności osób starszych. Chcemy zwrócić uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania  praw konsumentów w branży sprzedaży bezpośredniej, a także zyskać wsparcie i zaangażowanie kolejnych instytucji oraz mediów w intensyfikacji działań informacyjnych oraz edukacji społeczeństwa. Wspólny wysiłek pozwoli skutecznie chronić interesy konsumentów, ustrzec ich przed kontaktem z nierzetelnymi firmami sprzedaży bezpośredniej, zadbać o dobre imię i wizerunek uczciwych przedsiębiorców w branży. Apelujemy do instytucji o skrupulatną ocenę, czy proponowane spotkania lub imprezy zewnętrzne pozostają w zgodzie z głównym przeznaczeniem i rolą danej placówki, a przede wszystkim, czy odbędą się one z poszanowaniem prawa, uniwersalnych zasad etyki i współżycia społecznego. O rozważną weryfikację partnerów biznesowych apelujemy również do banków, które otwierają linie kredytowe dla klientów firm sprzedaży bezpośredniej, oferujących drogie produkty w sprzedaży ratalnej - mówi Mirosław Luboń, dyrektor generalny PSSB.

Apel

My, niżej podpisani przedstawiciele instytucji i organizacji uczestniczący w spotkaniu poświęconym „Etyce i dobrym praktykom w sprzedaży bezpośredniej”, zorganizowanym 19 marca br. w Warszawie przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, zwracamy się z następującym apelem:

Od pewnego czasu na polskim rynku działają – obok rzetelnych i wiarygodnych przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej respektujących wszelkie regulacje prawne związane z ochroną konsumentów – dość liczne firmy z tej samej branży, których jedynym celem wydaje się być szybki zysk osiągany nieuczciwymi metodami.

Firmy te organizują duże spotkania publiczne połączone z prezentacją i sprzedażą takich produktów jak m.in.: urządzenia medyczne i paramedyczne, artykuły AGD, artykuły rehabilitacyjne, kołdry, pościel i suplementy diety. Pokazy organizowane są najczęściej w hotelach, sanatoriach, restauracjach, szkołach, domach kultury, salach przykościelnych i innych miejscach publicznych, czasami także podczas wycieczek-pielgrzymek.
Dla uatrakcyjnienia spotkań i przyciągnięcia jak największej liczy uczestników, w tym zwłaszcza osób starszych, ich organizatorzy reklamują je jako okazję do bezpłatnych konsultacji i diagnostyki medycznej, bądź jako warsztaty kulinarne lub występy znanych artystów, głównie scen kabaretowych. Uczestników rekrutuje się telefonicznie, listownie lub poprzez ogłoszenia w lokalnych mediach, plakaty lub ulotki rozdawane w sklepach, na przystankach, a nawet przed kościołami.

Ponieważ gros uczestników takich spotkań to osoby w podeszłym wieku cierpiące na różne schorzenia, często o mocno ograniczonej umiejętności oceny sytuacji i zdolności do podejmowania racjonalnych decyzji, jest zatem tylko kwestią zastosowania przez prowadzących spotkania odpowiedniej presji psychicznej, by namówić takie osoby do podpisania umów o zakupie produktów, na które ich zwyczajnie nie stać lub które są im
wręcz nie potrzebne. Umowy zazwyczaj nie podają w sposób jasny całkowitej ceny produktu, zawierają za to zapisy prawnie niedozwolone, którenpotem utrudniają zwrot zakupionych rzeczy i dochodzenie praw konsumenta. 

Zaniepokojeni znacznym nasileniem tego procederu w ostatnich miesiącach, postanowiliśmy zwrócić się z apelem do wszystkich instytucji i osób dysponujących pomieszczeniami i lokalami wynajmowanymi na spotkania organizowane przez podmioty zewnętrzne, a zwłaszcza przez firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w systemie sprzedaży bezpośredniej, o uprzednie sprawdzenie wiarygodności takich partnerów u lokalnych
rzeczników konsumenta, w oddziale lub centrali Federacji Konsumentów. Apelujemy również o skrupulatną ocenę, czy proponowane spotkania lub imprezy, pozostają w zgodzie z głównym przeznaczeniem i rolą danej placówki oraz czy odbędą się one z poszanowaniem prawa, uniwersalnych zasad etyki i współżycia społecznego. O podobną weryfikację partnerów biznesowych apelujemy do banków otwierających linie kredytowe dla klientów  firm oferujących drogie produkty w sprzedaży ratalnej.

Naszym głównym i jedynym celem, jakim kierujemy się, adresując ten list-apel do Państwa, jest wyeliminowanie - lub co najmniej znaczne ograniczenie - opisanych powyżej nierzetelnych praktyk rynkowych, po to, by skutecznie chronić interesy konsumentów oraz bronić dobrego imienia i wizerunku uczciwych przedsiębiorców.

Z wyrazami szacunku

1. Senator Mieczysław Augustyn, Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych
2. Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Rady Krajowej, Federacja Konsumentów
3. Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów, Warszawa
4. Jadwiga Rojek – Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Radom
5. Jadwiga Urbańska - Miejski Rzecznik Konsumentów, Olsztyn
6. Lidia Baran-Ćwirta - Miejski Rzecznik Konsumentów, Lublin
7. Andrzej Karczewicz, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych,Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
8. Joanna Zaręba, Dyrektor Departamentu Komunikacji, Konfederacja Lewiatan
9. Magdalena Piech, Departament Prawny, Konfederacja Lewiatan
10. Elżbieta Pełka – Polish National Sales Awards
11. mec. Michał Chodkowski – przedstawiciel Administratora Kodeksu PSSB
12. Ewa Kudlińska-Pyrz – Przewodnicząca Zarządu PSSB
13. Mirosław Luboń, Dyrektor Generalny PSSB

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB)