Strategia biznesowa - wojna bez końca

Strategia biznesowa - wojna bez końca goodluz - Fotolia

Pisząc o strategii nie sposób nie sięgnąć do etymologii tego słowa. Wywodzi się ono z języka greckiego, w którym „stratós” znaczy „armia”, natomiast „ágein” – „dowodzić”.

Tak więc pierwotnie pojęcie to dotyczyło sztuki wojskowej, teorii przygotowywania i prowadzenia bitew, operacji i dowodzenia wojskami przez naczelnego wodza. Celem strategii było oczywiście wygrywanie całej wojny. 

W przypadku przedsiębiorstwa ta „wojna” nigdy się nie kończy, jest ona ciągłą rywalizacją na rynku z innymi podmiotami, które walczą o podobne cele. Czy wobec tego można powiedzieć, że każda firma ma swoją strategię? Czym ona jest?  Co się na nią składa? Jakie znaczenie ma jej tworzenie? Co wyróżnia dobrą strategię?

 

Podobne artykuły:

Najczęściej mówi się ogólnie, że strategia przedsiębiorstwa to sposób osiągania jego założonych celów, głównie tych długoterminowych. Bardziej szczegółowe definicje tego pojęcia mówią też często o tym, że podstawowym celem dobrej strategii biznesowej jest osiąganie przez przedsiębiorstwo trwałej przewagi konkurencyjnej.

Plan działania w każdej sytuacji

Inspirującą definicją strategii może być ta pochodząca z teorii gier. Według niej jest nią plan działania w każdej możliwej sytuacji. Określa ona ruchy jakie podejmie gracz (w naszym przypadku przedsiębiorstwo), na każdym etapie gry (czyli w każdym czasie w przyszłości), w każdej możliwej sytuacji, jaka się wydarzy w wyniku zarówno naszych działań (ruchów) jak i działań innych graczy.

Tak więc walkę konkurencyjną możemy traktować jako grę, której uczestnikami są rywalizujące przedsiębiorstwa, ale także wszystkie pozostałe grupy ich „interesariuszy” (klienci, dostawcy i odbiorcy, pracownicy, inwestorzy, banki finansujące ich działalność, administracja państwowa itd. – uczestnicy gry).

Dobrą strategią zgodną z powyższą definicją będzie więc taka, która na podstawie dostępnych informacji będzie przewidywała różne sytuacje, jakie mogą powstać w przyszłości i określi optymalny sposób postępowania w poszczególnych przypadkach. Oczywiście musi ona prowadzić do realizacji podstawowego celu każdego przedsiębiorstwa, jakim jest uzyskiwanie ponadprzeciętnych rezultatów (zakładanych celów), w tym poprzez osiąganie przewagi konkurencyjnej.

Strategia ma podstawowe znaczenie

Dla każdego przedsiębiorstwa dobrze przemyślana strategia ma więc podstawowe znaczenie, jeśli chcemy, aby osiągało ono ponadprzeciętne wyniki i jeśli nie zadowolimy się samym faktem jego trwania.

Bez myślenia i działania strategicznego wiele firm może oczywiście funkcjonować – potwierdzenie tego faktu łatwo można znaleźć rozglądając się wokół siebie. Nawet słaby wódz może wygrywać bitwy, jeśli jego przeciwnicy (czy inni uczestnicy „gry”) pozwolą mu na to.

W sprzyjających warunkach, mając przeważające siły (jak choćby monopolista) przedsiębiorstwo może trwać i latami osiągać przyzwoite rezultaty. Gorzej jednak wygląda sytuacja, gdy te warunki się zmienią, gdy pojawię się gracze (przeciwnicy), na których czele staną utalentowani stratedzy.

Niestandardowe myślenie

W historii największą sławę i sukcesy odnosili ci wodzowie, którzy posłużyli się niestandardową przemyślaną strategią, którzy wyróżnili się niestandardowym myśleniem i nie działali jedynie według wskazówek ogólnie przyjętych zasad (choćby nawet tzw. dobrych praktyk”). Ci, którzy znaleźli własną drogę, a nie ograniczyli się do kopiowania innych.

Podobne artykuły:

Problematyką tworzenia dobrej strategii przedsiębiorstwa zajmowało się i zajmuje wielu autorów. Część z nich uznawanych jest powszechnie za światowe autorytety w tej dziedzinie.

Należą do nich m.in. M. Porter (autor koncepcji „Strategii konkurencji”, w tym stanowiącego jej element modelu pięciu sił kształtujących strategię), W. Ch. Kim i R. Mauborgne (autorzy koncepcji „Strategii Błękitnego Oceanu”) oraz R. S. Kaplan oraz D. Norton, którzy opracowali m.in. koncepcję Strategicznej Karty Wyników czy Map Strategii.

Oczywiście żadna z tych koncepcji nie jest receptą na sukces, ale może być niewątpliwie bardzo pomocna do tworzenia własnych kreatywnych rozwiązań i unikalnej strategii prowadzącej do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów.

PRAXE Jacek Barcikowski