Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Image courtesy of KROMKRATHOG/FreeDigitalPhotos.net

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi oparte jest na założeniu, że strategia zasobów ludzkich może przyczynić się do strategii biznesowej, ale jednocześnie jest przez nią uzasadniana.


      Rysunek 2. Kolejność opracowywania strategii HR.

Kwestie ogólne wpływające na opracowanie strategii

Chociaż uporządkowane podejście, takie jak to opisane powyżej jest pożądane, należy pamiętać, iż strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest bardziej postawą umysłu aniżeli procesem składającym się z kolejnych kroków, który bezwzględnie prowadzi od stwierdzenia misji do jej wdrożenia. Planowanie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi jest zazwyczaj dużo mniej uporządkowane niż wskazują na to modele. Jest całkowicie zrozumiałe, iż kiedy strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi rodzi się w umyśle, dotyczy ono tak samo zarządzania zmianą w warunkach niepewności jak I dokładnego rozwoju i wdrożenia racjonalnego planu. Być może najlepszym sposobem patrzenia na rzeczywistość strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi jest pamiętanie o stwierdzeniu Mintzberg"a (2), iż opracowywanie strategii jest bliższe raczej "preferencjom, wyborom i dopasowywaniu" aniżeli ćwiczeniu "w zastosowaniu logiki". Byłoby również wskazane postępować zgodnie z analizą Mintzberg"a i traktować strategię HR raczej jako perspektywę, niż jako ścisłą procedurę do planowania przyszłości. Zgodnie z tym jak widzi to Mintzberg, wszystkie strategie istnieją w umyśle tych ludzi, którzy wywierają jakiś wpływ. To co jest ważne, to fakt, iż ci ludzie w organizacji uczestniczą w tej samej perspektywie "poprzez swoje cele i/lub działania".

Sprawdź również nasz darmowy poradnik: Zarządzanie wiedzą 2.0Michael Armstrong Światowej sławy ekspert w dziedzinie zarządzania. Ukończył Londyńską Szkołę Ekonomii. Jest stypendystą Instytutu Personelu i Rozwoju (Institute of Personnel and Development, IPD) oraz Instytutu Konsultantów Zarządzania (Institute of Management Consultants, IMC). Pełni także obowiązki głównego egzaminatora (wynagradzanie pracowników) Instytutu Personelu i Rozwoju. Przez dwanaście lat był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za zasoby ludzkie w dużym wydawnictwie, a przez następne dziesięć lat stał na czele działu doradztwa personalnego Coopers & Lybrand. Obecnie partner zarządzający portalu e-reward oraz niezależny konsultant o dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Autor wielu bestsellerowych publikacji z dziedziny zarządzania, w tym kultowej książki HR Managementu "Zarządzanie zasobami ludzkimi" ("A Handbook of Human Resources Management Practice"). Michael Armstrong będzie gościem specjalnym podczas V Kongresu Kadry "Z Perspektywy Strategii", który odbędzie w dniach 16 - 17 kwietnia br., organizowanego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania oraz Nowoczesną Firmę. Wygłosi wykład inauguracyjny na temat: "Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi".

Subskrybuj autora aby czytać dalej

eduTRENDS