Co Cię tak stresuje, że aż wypala?

Co Cię tak stresuje, że aż wypala? GettyImages

Może dziwnie się poczujesz czytając o tym, że wypalenie zawodowe w dużym stopniu dotyczy świata wartości. Tak jednak jest – każdemu jego praca coś daje, a raczej w idealnym świecie powinna coś dawać.

Przyczyny wypalenia zawodowego wiążą się z przeżywaniem długotrwałego stresu, warto więc wiedzieć, co tak naprawdę jest jego źródłem. Czasem jednak nie jest to tak oczywiste. Czynniki takie jak konflikty czy niedostosowanie wymagań do zakresu obowiązków zidentyfikować dość łatwo. Sytuacja komplikuje się, gdy stres wynika z rzeczy mniej oczywistych.

Gdy tracisz złudzenia na temat pracy

Sytuację taką mamy, gdy takim źródłem stresu jest utrata złudzeń na temat pracy. Zdarza się to wówczas, gdy „jest z czego się rozczarować” - gdy wcześniej nasza praca jest dla nas ważna i wiązała się z dużą motywacją do jej właściwego wykonywania. Poczucie, że Twoja praca nie jest taka, jaka „powinna” być, że nie daje Ci tego, z czym wiązałeś nadzieje, że jest w niej więcej prozaicznych problemów, niż tego, co widziałeś wcześniej jako coś dla Ciebie ważnego (a może nawet jako swoją misję) powoduje frustrację i napięcie. To, co nadawało wartość Twojej pracy – czy to były sukcesy z osiągnięć, czy poczucie wykorzystywania swoich umiejętności, a może ważne dla Ciebie idee (np. twórczości, pomagania czy dzielenia się wiedzą) dezaktualizują się, a konkretniej – rzeczywiście (lub tylko w Twoich oczach) przestają móc być w Twojej pracy realizowane.

Wypalenie zawodowe fotolia

Wypalenie zawodowe dotyczy świata wartości

Może dziwnie się czujesz czytając o tym, że wypalenie zawodowe w dużym stopniu dotyczy świata wartości. Tak jednak jest – każdemu jego praca coś daje, a raczej w idealnym świecie powinna coś dawać. Bywa, że ogólne poczucie zmęczenia wiąże się z naszymi przekonaniami – o tym, jaka jest i jaka powinna być nasza rola w pracy, jak powinna ona wyglądać, kim jesteśmy i kim chcemy być. Czasem te przekonania w mniej lub bardziej adekwatny sposób odzwierciedlają psychiczne obciążenie rolą zawodową (dlatego syndrom wypalenia częściej dotyka osoby z zawodów tzw. pomocowych) i warunkami pracy.

Strategia radzenia sobie z problemami

Ogromne znaczenie mają w przypadku wypalenia zawodowego czynniki osobowościowe – to, jak podchodzisz do trudności, czego oczekujesz i jak reagujesz, gdy rzeczywistość jest inna, niż chcesz, by była, czy jak reagujesz na stres i jak go rozładowujesz. W ramach każdego z tych czynników możliwa jest zmiana – strategii radzenia sobie z problemami (jak i innych kompetencji społecznych, jak np. umiejętności rozwiązywania konfliktów) możesz się uczyć.

Możesz pracować w temacie wartości i przekonań, wypracowywać nowe nawyki myślowe. Możesz znajdować alternatywne sposoby realizacji swych potrzeb, lub nauczyć się zmieniać podejście do tego, że nie masz tego, czego chcesz. To wszystko wpływa na to, jakie emocje przeżywamy – więc i na to, czy grozi nam wypalenie lub czy mamy szansę je pokonać. Do tego jeszcze tylko dokładamy strategie dbania o siebie (przyjemne) i relaksację (bardzo przyjemne!) - i wszystko zaczyna wyglądać inaczej...

Harmony Coaching. Marta Smolińska