Światowy system nadzoru nad domenami

Światowy system nadzoru nad domenami Image courtesy of by renjith krishnan/FreeDigitalPhotos.net

Odkąd 15 marca 1985 roku zarejestrowano pierwszy na świecie adres strony WWW – symbolics.com, rynek domen bardzo się rozwinął. Dziś zarejestrowanych jest już ponad 180 milionów adresów WWW.

Bez odpowiednich instytucji sprawujących nadzór nad spójnością światowego systemu nazw, niemożliwe byłoby sprawne poruszanie po sieciowych zasobach.

Czym jest domena?

Domena to unikalny adres strony WWW. Po wpisaniu jej w okno przeglądarki pobierana jest z serwera witryna, do której dany adres jest przypisany. Obecnie znany zapis domen zastąpił funkcjonujący wcześniej adres w postaci IP. Umożliwiło to popularyzację Internetu na świecie. Każda domena składa się z trzech członów, a jej budowa nie jest przypadkowa. Można to prześledzić na przykładzie najstarszej domeny www.symbolics.com.

Pierwszym elementem jest skrót WWW (World Wide Web) będący określeniem wykorzystywanej usługi internetowej. Po nim następuje nazwa domeny. Element ten ma za zadanie rozróżniać strony. W przypadku firmowych domen może to być nazwa firmy lub slogan reklamowy dla witryny promującej produkt lub usługę. Ostatnim elementem jest rozszerzenie. W powyższym przykładzie jest to tzw. domena globalna .com, która jest skrótem od słowa commercial (ang. komercyjne).

Podobne artykuły:

Rozszerzenie .com

Rozszerzenie .com jest przykładem funkcjonalnych domen najwyższego poziomu, czyli gTLD (generic top-level domains). Charakteryzują się one najprostszą budową i nie istnieje rozszerzenie, które byłoby wyżej w hierarchii domen systemu DNS. Poza domenami funkcjonalnymi istnieją także domeny krajowe tzw. ccTLD (country code top-level domains). Dla Polski jest to rozszerzenie .pl. Od tego typu domen tworzone są domeny drugiego stopnia, czyli tzw. subdomeny. Powstają one przez dodanie przed domeną krajową dodatkowego członu. W ten sposób tworzy się domeny funkcjonalne, np.: .com.pl, .auto.pl, .nieruchomosci.pl, .sklep.pl oraz regionalne, np.: .waw.pl, .lublin.pl, .malopolska.pl.

Identyfikacja

Podział domen ma na celu ich usystematyzowanie i ułatwienie identyfikacji zawartych na nich treści. Przykładowo strony, których adresy zawierają skrót .edu związane są ze szkolnictwem, .gov z instytucjami rządowymi, .org przeznaczony jest dla organizacji, a wspomniany już .com dla działań o podłożu komercyjnym. Taki system wprowadza ład i pozwala przewidzieć, czego można się spodziewać na danej witrynie.

Kto zarządza światową Siecią?

Pieczę nad istniejącym systemem nazewnictwa domen sprawuje ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów). Jest to organizacja non-profit stworzona w 1998 roku w celu przejęcia od amerykańskich władz funkcji nadzorowania technicznych aspektów działania Internetu. Do września 2009 nadzór nad ICANN sprawował Amerykański Departament Handlu, zawierający 3-letnie porozumienia z organizacją i mający wyłączny wgląd w jej raporty. Obecnie ICANN uniezależnił się od rządu federalnego Stanów Zjednoczonych.

ICANN

ICANN sprawuje nadzór nad strukturą nazw domen internetowych i odpowiada za przyznawanie adresów WWW. Organizacja ta administruje już istniejącymi rozszerzeniami oraz podejmuje decyzje na temat wycofania domen (np. .su – Związek Radziecki, .yu – Jugoslawia) lub wprowadzenia nowych (np. .tel – dla usług telekomunikacyjnych wprowadzona w 2009 roku czy .sco – potencjalna domena szkocka). Dostosowuje ona również adresy do potrzeb coraz szerszej rzeszy użytkowników Sieci. Dzięki temu m.in. wprowadzone zostały adresy IDN, umożliwiające zawieranie w nazwach znaków narodowych, takich jak m.in. szwedzkie „å”, niemieckie „ü” czy polskie „ą”, „ł” lub „ń”, a w planach jest także wprowadzenie rozszerzeń pisanych np. alfabetem chińskim.

Rejestracja domen

Wśród zadań ICANN nie leży jednak rejestrowanie domen internetowych. Zajmują się tym operatorzy, którym organizacja ta przyznaje prawo do dysponowania domeną. Wśród głównych zadań ICANN leży unifikacja systemu domen, dzięki czemu możliwe jest działanie globalnej Sieci, jaką jest Internet. Operatorzy zawierają umowy partnerskie z rejestratorami, którzy pośredniczą między nimi a klientami końcowymi, czyli Abonentami domen.

Podobne artykuły:

Daniel Kotyras NetArt (serwis nazwa.pl)