System Sugestii - czyli jak wyzwolić głos pracowników

System Sugestii - czyli jak wyzwolić głos pracowników Fotolia

W dobie rosnącej konkurencji rynkowej organizacje starają się zdobyć przewagę wdrażając w tym celu liczne narzędzia, stosując różnorodne koncepcje zarządzania.

Lęk przed dużymi i kosztownymi zmianami często skłania przedsiębiorstwa do wdrażania tylko tych najważniejszych. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszy się metodologia Kaizen, która eliminuje ten lęk.

Kaizen, czyli filozofia małych kroków, opiera się na zdroworozsądkowym podejściu do zarządzania i coraz częściej wypiera zachodnie spojrzenie na organizację przedsiębiorstwa. Kaizen, w przeciwieństwie do innowacji, buduje się na zdrowym rozsądku i niskokosztowym wdrażaniu zmiany. Dzięki temu organizacja uzyskuje długofalowy wzrost efektywności przy minimalnym ryzyku.

Po japońsku Kaizen oznacza zmianę na lepsze, ulepszenie, usprawnienie obecnego stanu rzeczy. Najważniejszym jednak elementem przy wdrażaniu tej metodologii są ludzie! Doskonalenie powinno dotyczyć każdego, niezależnie od zajmowanego stanowiska: od pracowników liniowych, po członków kierownictwa.

Motto Kaizen brzmi: „Przykład idzie z góry, siła działa z dołu”

To właśnie pracownicy liniowi najlepiej znają proces, pracując bezpośrednio przy nim. To także oni doskonale wiedzą, jak najefektywniej go realizować i usprawniać. Trzeba im tylko stworzyć warunki, aby mieli możliwość wdrażania nowych praktyk i standardów, aby ich pomysły „odświeżyły” dotychczasowe myślenie kierownictwa. Do tego niezbędny jest w firmie System Sugestii.

Podobne artykuły:

W przedsiębiorstwach, w których filozofia Kaizen na stałe wpisała się w kulturę organizacyjną firmy, menadżerowie starają się stworzyć pracownikom efektywny sposób zgłaszania pomysłów na usprawnienia procesów organizacyjnych. System sugestii jest w tych organizacjach nieodłącznym elementem wdrażania systemu zarządzania Kaizen. Zachęcenie pracowników do zgłaszania jak największej ilości pomysłów usprawnień wynika z założenia, że siła tkwi w ludziach, w ich rzeczywistym miejscu pracy. System Sugestii można zatem nazwać sformalizowaną formą „głosu pracowników”, dzięki której mają oni możliwość zgłaszania pomysłów na nowe standardy, praktyki lub uaktualnianie dotychczasowych oraz wyrażania swoich opinii nt. miejsca pracy.

Zgłaszenia usprawnień procesów

W przedsiębiorstwach, w których filozofia Kaizen na stałe wpisała się w kulturę organizacyjną firmy, menadżerowie starają się stworzyć pracownikom efektywny sposób zgłaszania pomysłów na usprawnienia procesów organizacyjnych. System sugestii jest w tych organizacjach nieodłącznym elementem wdrażania systemu zarządzania Kaizen.

Ale jak wyzwolić ten potencjał wśród pracowników, żeby bez obaw mogli wyrażać swoje pomysły oraz zdanie poprzez system sugestii? Duże znaczenie ma tutaj wyżej wymieniona tzw. „góra”, czyli kierownictwo. Wdrożenie systemu sugestii nie byłoby możliwe, gdyby nie oni. To właśnie management podejmuje wszelkie inicjatywy zmierzające do pobudzenia kreatywności, zwiększenia zaangażowania i lepszego wykorzystania wiedzy pracowników. Dlatego też ich rola i podejście ma decydujący wpływ na powodzenie funkcjonowania systemu sugestii.Bez poparcia i zaangażowania kierownictwa pracownicy nie są w stanie nic zrobić, nawet przy perfekcyjnie skonstruowanym systemie. Pierwszym i najważniejszym elementem ze strony managementu jest zatem zapalenie „zielonego światła” wobec wdrożenia systemu sugestii w firmie. Kierownictwo powinno zauważyć w swoich pracownikach partnerów, którzy w równym stopniu starają się angażować swoją wiedzę w rozwój i usprawnienie procesów firmy. Dlatego też zadaniem kierownictwa jest wspólne szukanie rozwiązań i niepozostawianie pracownika samego z problemem, aż do momentu, kiedy stanie się on samodzielny. W japońskich przedsiębiorstwach pracownicy mają możliwość zgłaszania niezliczonej liczby pomysłów. Kierownictwo zaangażowane jest w działania na tyle mocno, że zdarza mu się spędzać całe dnie na słuchaniu i przeglądaniu prezentacji dotyczących udoskonaleń. Aby zachęcić współpracowników do takich działań, informacje o liczbie sugestii zamieszczane są np. na ścianie przy stanowisku pracy. Takie wspólne działania, podpowiadanie i sugerowanie ze strony kierownictwa, przyczyniają się do pobudzenia uśpionych możliwości pracowników. Wciąż jednak w wielu przedsiębiorstwach panuje przekonanie, że osoba zarządzająca organizacją zna się najlepiej na wszystkim, co się w niej dzieje. Tłumiony w ten sposób potencjał pracowników hamuje ich rozwój i powoduje niechęć do przestrzegania standardów narzuconych im przez „górę”. Pamiętajmy, że tylko te praktyki wypracowywane przez samego pracownika są przez niego chętnie przestrzegane i motywują do dalszych działań.

Profesjonał Sp. z o.o. Marta Dziadkiewicz