Systemy Business Intelligence we współczesnym przedsiębiorstwie

Systemy Business Intelligence we współczesnym przedsiębiorstwie Image courtesy of by KROMKRATHOG/FreeDigitalPhotos.net

Narzędzia klasy Business Intelligence, w skrócie określane BI, pomagają w analizie rynku, sprzedaży danych produktów czy usług. Im więcej wiemy o danym produkcie czy usłudze, tym większe prawdopodobieństwo jego sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Artykuł opisuje aspekt implementacji systemów Business Intelligence we współczesnych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z tego typu wdrożeń. Przedstawiłem także listę rankingową systemów Business Intelligence, dostępnych na rynku oprogramowania.

W dobie nieustającej informatyzacji przedsiębiorstw pojawia się coraz więcej nowych narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy firmy. Kluczową rolę z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, rozwijania gamy swoich produktów czy prowadzonych usług odgrywa implementacja odpowiednich narzędzi analitycznych. Z pomocą przychodzą tu narzędzia klasy Business Intelligence, w skrócie określane BI. Pomagają one w analizie rynku, sprzedaży danych produktów czy usług. Im więcej wiemy o danym produkcie czy usłudze, tym większe prawdopodobieństwo jego sukcesu na konkurencyjnym rynku. Istotne jest więc prowadzenie analiz na bazie danych historycznych.

Podobne artykuły:

Dzięki zastosowaniu hurtowni danych (Data Warehouse), możliwe jest gromadzenie danych z wielu minionych roczników odnośnie sprzedaży danego produktu. Na bazie tego typu repozytoriów można następnie prowadzić analizę i predykcję sprzedaży na następne lata. Gromadzenie danych odnośnie sprzedaży jest tylko przykładowym zastosowaniem hurtowni danych, która może składować informację w wielu wymiarach, użytych następnie w kolejnych analizach systemowych. W praktyce hurtownie są bazami danych integrującymi dane ze wszystkich działających w firmie systemów bazodanowych. Ta integracja polega na cyklicznym zasilaniu hurtowni danymi systemów produkcyjnych.

Implementacja systemów Business Intelligence w firmie pozwala na prowadzenie skuteczniejszych kampanii reklamowych i ciągłe powiększanie oferty swoich produktów, bądź usług. W przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, istotny jest aspekt wprowadzenia nowego produktu w dany segment rynku, który na pewno wykorzystany jest już przez inne firmy. Pomocne mogą być w takim przypadku narzędzia BI.

Rodzaje systemów BI i ich producenci

Systemy Business Intelligence mają zadanie dążyć do optymalizacji decyzji biznesowych. Jest to możliwe poprzez zastosowanie zbioru koncepcji, metod i procesów analitycznych. Olbrzymią rolę w istocie działania systemów Business Intelligence odgrywa eksploracja danych, czyli popularny data mining. Odpowiednia ekstrakcja danych z centralnych repozytoriów danych historycznych pozwala na zasilania systemów analitycznych on-line. Obecnie w skład systemów Business Intelligence wchodzą systemy wspomagania decyzji biznesowych DSS, Decision Support System.
Business Intelligence możemy podzielić na trzy obszary:

  • raportowanie,
  • zarządzanie wydajnością,
  • analizowanie.

Raportowanie polega na formatowaniu danych, przeważnie w postaci tabelarycznej lub histogramów. Zarządzanie wydajnością polega na analizowaniu najbardziej istotnych wskaźników biznesowych. Ostatni obszar, czyli analiza skupia się na szukaniu odpowiedzi na pytania uprzednio sprecyzowane dla systemu. Odbywa się to w sposób zbliżony do zapytań realizowanych w systemach bazodanowych opartych na języku SQL.

Integralną częścią systemów BI jest zbiór podsystemów ETL (Extraction, Transformation, Loading), służących do przenoszenia informacji z hurtowni danych w celu ich transformacji. Bardzo często implementując system Business Intelligence w firmie musimy także podjąć decyzję odnośnie wyboru odpowiedniego środowiska baz danych, w których będziemy magazynować informację o firmie. Systemy te bezpośrednio współpracują z Data Warehouse, czyli z hurtowniami danych.

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki