Szansa na wsparcie dla MSP z pomysłem

Szansa na wsparcie dla MSP z pomysłem Torbz - Fotolia

Kredyt technologiczny był jednym z najpopularniejszych konkursów organizowanych w latach 2007–2013. W nowej perspektywie, zostanie kontynuowany pod nieco zmienioną nazwą „kredyt na innowacje technologiczne” w ramach poddziałania 3.2.2.

Celem poddziałania będzie dofinansowanie inwestycji technologicznych na wdrożenie nowych technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych produktów lub usług. Podstawowe warunki uzyskania kredytu są dwa – przedsiębiorstwo powinno być z sektora MSP, a technologia – innowacyjna w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, której okres stosowania na świecie jest nie dłuższy niż pięć lat.

 • Ekspert EDORADCA: Nowa perspektywa stanowi potężny zastrzyk dla polskiej gospodarki, a na unijnych dotacjach skorzysta cały polski rynek. W ciągu najbliższych kilku miesięcy uruchomi się machina, której działanie wpłynie na pozycje polskich przedsiębiorstw na rynku oraz ich konkurencyjność. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój daje szansę polskim przedsiębiorcom, którzy mają pomysł na rozwój innowacyjnego biznesu, ale nie są w stanie samodzielnie go sfinansować. Warto, aby już teraz podjęli kroki w kierunku realizacji kreatywnej idei.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujące inwestycje na terenie RP. Firmy ubiegający się o środki finansowa w ramach kredytu technologicznego muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać zdolność kredytową – weryfikacji dokonuje bank komercyjny,
 • uzyskać promesę kredytową, czyli pisemne przyrzeczenie udzielenia kredytu – promesy udziela również bank komercyjny.

Spełnienie tych dwóch kryteriów gwarantuje przedsiębiorcom, że uzyskane w przyszłości dofinansowanie może zostać wykorzystane na spłatę części kapitału.

mapa pomocy EDORADCA

Maksymalna kwota wsparcia, a kwota kredytu

Wielkość otrzymanego dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.2 POIR może osiągnąć poziom nawet 70 proc. kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota dotacji (premii technologicznej) to nawet 6 mln zł. Sam kredyt natomiast może pokryć do 75 proc. wartości planowanej inwestycji. BGK rozdysponuje poprzez kredyt na innowacje technologiczne dla MSP, aż 422,05 mln euro. Poniższa mapa obrazuje maksymalne intensywności pomocy, które stosuje się do inwestycji małych przedsiębiorstw. W przypadku realizacji inwestycji przez średnich przedsiębiorstw odejmowane jest dziesięć punktów procentowych.

Wskazówki odnośnie wniosku

Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu należy dokładnie scharakteryzować pomysł na innowację technologiczną. Trzeba sprecyzować czy pomysł jest własnym rozwiązaniem, opartym na pracach badawczych, czekającym na opatentowanie, czy też wdrażana technologia zakupiona zostanie od podmiotów trzecich. Już w fazie składania wniosku o dofinansowanie, niezbędne jest zadeklarowanie gotowości do realizacji planowanej inwestycji. W przypadku, kiedy projekt przewiduje wprowadzenie technologii własnej, warto już wcześniej uruchomić procedurę ochronną np. zgłoszenie patentowe lub zastrzec wzór użytkowy dla wprowadzanej technologii. Takie działania gwarantują zabezpieczenie technologii podczas oczekiwania na rozpatrzenie aplikacji przez instytucję udzielającą dofinansowania, należy brać pod uwagę fakt, że proces ten może zająć nawet kilka miesięcy.

Należy również wziąć pod uwagę że skomplikowane procedury i restrykcyjna ocena projektów przez Ekspertów BGK sprawia, że duża liczba przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usług firm konsultingowych wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dotacji. Taka firma może pomóc w wyborze odpowiedniej technologii, przygotować zgłoszenie patentowe, pomóc w pozyskaniu opinii o nowej technologii wystawianej przez Jednostki Naukowe, a także wesprzeć w przygotowaniu całej dokumentacji aplikacyjnej jak i wszystkich pozostałych potrzebnych dokumentów.

Profesjonalnie przygotowany projekt ma ogromne znaczenie w odniesieniu sukcesu. Jak wykazują listy rankingowe jest wiele projektów odrzucanych ze względu występujących błędów formalnych czy braku spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych.

 • Aby otrzymać dopłaty, niezbędne jest przygotowanie następującej dokumentacji:
  – wniosku o przyznanie premii technologicznej,
  – opinii o nowej technologii, potwierdzającej, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest w rozumieniu prawa technologią innowacyjną,
  – szczegółowej charakterystyki technologii,
  – opisu produktów i usług, które stanowią efekt zastosowania opisanej technologii,
  – biznes planu przygotowanego dla całej inwestycji.

Planowany termin naboru to III kwartał 2015 roku

EDORADCA Dawid Piaskowski