Szefie, tych pytań nie zada ci przeciętny coach

Szefie, tych pytań nie zada ci przeciętny coach www.fotolia.pl

Pewien mądry człowiek powiedział mi kiedyś: „Jeśli wyruszyłeś ku celom, nawet tym ambitnym i wzniosłym, a gdy obejrzałeś się za siebie, nikogo tam nie było, to był jedynie spacer a nie przywództwo”. O co więc zapytasz siebie, liderze?

Można sobie tak spacerować, mając całą armię poddanych, przepraszam – pracowników. Można także osiągać różne, nawet duże cele. Tylko podważam tu wielkość tychże. Kwestionuję, dla kogo są one wielkie i podkreślam, jakim kosztem osiągnięte. A raczej czyim. Czujesz różnicę? To jest jak najodleglejsze od bycia liderem. Ekonom, dozorca, wymuszacz, terrorysta to określenia o wiele bardziej pasujące do opisania takiego podejścia.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

Piotr Mazurowski | Business Developer Piotr Mazurowski