Szkolenie językowe a szybki awans pracownika

Szkolenie językowe a szybki awans pracownika www.sxc.hu

Jak szybko i efektywnie nauczyć się języka obcego?

Częstokroć dział HR korporacji zgłasza się do dostawcy szkoleń językowych, by ten zaproponował najefektywniejszy sposób podniesienia kompetencji językowych pracownika w związku z przeniesieniem go na wyższe, eksponowane stanowisko. Czasu na podniesienie umiejętności językowych jest niewiele, a stanowisko dyrektorskie w międzynarodowej firmie od razu rzuca pracownika na głęboką wodę. Specjalistyczne słownictwo, rozmówcy o różnych akcentach, prezentacje, raporty, formalna korespondencja biznesowa – to wszystko może przytłaczać.

Tygodnie poprzedzające awans to okres wyjątkowej presji, ale jest to również czas wyjątkowej mobilizacji, którą warto wykorzystać. Bo, choć podniesienie umiejętności językowych może nie być nadrzędnym priorytetem pracownika, to będzie on na tyle zmotywowany, żeby poświęcić szkoleniu więcej uwagi, niż miałoby to miejsce w innych okolicznościach.

Jak długo, z kim i za ile

Załóżmy, że do objęcia nowego stanowiska pozostały trzy miesiące, a pracownik jest w stanie przeznaczyć na naukę maksymalnie trzy godziny zegarowe w tygodniu. Pracodawca zgadza się wyasygnować środki nieprzekraczające czterech tysięcy złotych, rozumie także, że najlepszy „zwrot inwestycji” uzyska, zgadzając się na szkolenie indywidualne. Jak najlepiej zagospodarować ten czas i środki? Do tego potrzebny jest przede wszystkim doświadczony i dojrzały szkoleniowiec. Kluczowe jest bowiem połączenie odpowiedniej metodyki nauczania ze znajomością realiów biznesu. 

Dwa filary efektywnego szkolenia

Z metodycznego punktu widzenia szkolenie pracownika w kontekście znacznie ograniczonych zasobów czasowych opiera się na dwóch głównych założeniach: po pierwsze, należy wyeliminować niepoprawne nawyki, a po drugie, wyposażyć słuchacza w niezbędne narzędzia do posługiwania się językiem obcym na nowym stanowisku.

Odnośnie niepoprawnych nawyków językowych należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie wymowy, intonacji, użycia czasów, stosowania trybów warunkowych czy strony biernej. Nie wszystkie wymienione aspekty zdają się być równie ważne? A który świeżo mianowany dyrektor chciałby na swojej pierwszej telekonferencji pomylić deep insight z deep inside, wywołując ogólną uciechę kolegów dyrektorów w regionie? Z kolei gramatykę, traktowaną nieco „po macoszemu” w języku biznesowym, najskuteczniej przyswoić, wyjaśniając ją na przykładzie problemów, z którymi kandydat ma styczność w pracy. Tak więc, tryby warunkowe przy ćwiczeniu negocjacji, a strona bierna z formalnym szablonem raportu.

Podstawowe narzędzia, w które chcemy wyposażyć pracownika obejmują m.in. glosariusz terminów niezbędnych w danej profesji, umiejętność „dostrajania się” do najczęściej spotykanych akcentów, technikę parafrazowania uzyskanych informacji czy stosowanie synonimów. Glosariusz tworzy się w oparciu o dokumenty, z którymi kursant będzie miał do czynienia. Następnie wyposaża się go w zasób niezbędnych zwrotów. Dojrzały lektor nie przytłoczy słuchacza ich ilością, ale raczej „przemyci” je pod postacią uniwersalnego zestawu kluczy, który może zostać wykorzystany zarówno w formalnej korespondencji, jak i pomóc wyjść obronną ręka z pierwszych posiedzeń rady nadzorczej czy negocjacji z partnerem strategicznym. Z kolei poprzez właściwie poprowadzone ćwiczenia rozumienia ze słuchu podnosi się umiejętność „dostrajania się” do najczęściej spotykanych akcentów oraz udoskonala technikę natychmiastowego potwierdzania i parafrazowania uzyskanych informacji.

Przy właściwym ukierunkowaniu pracownik szybko nabierze pewności siebie w mówieniu głośnym, wyraźnym, asertywnym, zwłaszcza że w miarę postępów szybko zda sobie sprawę z niedoskonałości umiejętności językowych swoich rozmówców w międzynarodowej korporacji.

Lektor lektorowi nierówny

Wspomniano już, że lektor oddelegowany do intensywnego szkolenia na wysokim szczeblu musi posiadać business awareness – znać branżę, stanowisko i charakter pracy osoby szkolonej, sprawnie poruszać się w dziedzinie zagadnień, które dla pracownika są oczywiste, wnosić wartości dodaną, dzięki której z każdego spotkania pracownik będzie wychodził bogatszy o konkretne umiejętności przydatne na nowym stanowisku. Przyjrzyjmy się dwóm kwestiom, które potwierdzają nieodzowność pracy z odpowiednim lektorem.

Godną pochwały jest sytuacja, w której pracownik – w razie wątpliwości – sięga po słownik. Jedna z kursantek korzystała ze słownika wydanego przez, skądinąd szacowne, wydawnictwo opracowań prawniczych. Problem tkwił w tym, że to konkretne tłumaczenie kodeksu pracy myliło registered office z premises. Skutkiem bezrefleksyjnego skorzystania ze słownika mogłoby być stworzenie zapisu mogącego narazić firmę na niechciane koszta. Choć słownik tej różnicy nie odnotował, to lektor już tak – jego umiejętności pozwoliły zatem uniknąć kosztownego nieporozumienia.

Częstym problemem kursów językowych jest to, że po ukończeniu nawet najbardziej zaawansowanego podręcznika, osoba szkolona czuje się bezradna w konfrontacji z tekstem wziętym z prawdziwego czasopisma, biuletynu informacyjnego czy z bloga eksperta. Dlatego też ważne jest, aby lektor dozował teksty opracowane zarówno pod kątem czytelnika non-native, jak i źródła autentyczne, włączając w to fachowe publikacje z dziedziny, w której pracownik podnosi swoje umiejętności. Zwróćmy także uwagę na fakt, że z niektórych dziedzin, np. restrukturyzacji długu, podręczników w tradycyjnym rozumieniu po prostu nie ma.

Pewność siebie – tylko tyle i aż tyle

szkolenie w wymiarze pięćdziesięciu godzin dydaktycznych nie może mieć na celu gruntownego, systematycznego podniesienia kompetencji z języka obcego. Na ten długofalowy cel można przeznaczyć środki później. Intensywne szkolenie może natomiast wyposażyć świeżo awansowaną osobę w solidne narzędzia i sprawdzone techniki językowe niezbędne do mocnego startu na nowym stanowisku. Może dać pracownikowi, co chyba najważniejsze, dużo pewności siebie, co z całą pewnością przełoży się na osiąganie sukcesów.

Podobne artykuły:


Michał Rokicki Międzynarodowe Centrum Zarządzania - Uniwersytet Warszawski