Szukanie pracy to praca na cały etat. Cz. 2

Szukanie pracy to praca na cały etat. Cz. 2 Image courtesy of digitalart/FreeDigitalPhotos.net

Pierwsza część cyklu o szukaniu pracy miała pomóc w zachowaniu pozytywnego obrazu siebie i trwaniu w stanie gotowości podczas czasem bardzo żmudnego i trudnego procesu, jakim jest szukanie nowego zatrudnienia. Dziś część druga cyklu: projekt „Praca”.

Szukanie pracy powinniśmy potraktować jako projekt. A zatem jasno sformułować sobie (najlepiej na piśmie!) cel. Następnie określić sposoby jego realizacji, tzn. opracować listę konkretnych działań, uszeregowanych w odpowiedniej kolejności, które pomogą nam zrealizować cel. Nie od rzeczy będzie również wynotowanie ewentualnych trudności, które mogą pojawić się przy realizacji i poszukanie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzimy.

http://praca.nf.pl/

Warto posłużyć się tu metodą Hierarchii Struktury Zadań. Kolejne pytania „Co musze zrobić, by osiągnąć cel X?” spowodują rozbicie drogi do celu na pomniejsze, czasem bardzo drobne (ale niezbędne) zadania do wykonania. Teraz należy oszacować, jakich zasobów potrzebujemy, aby wykonać te działania oraz ile czasu nam to zajmie (jeśli znasz prawa Murphy’ego, to zapewne wiesz, że w takiej sytuacji należy zawsze planowany czas pomnożyć przez 2 i dodać 50% - uwaga z przymrużeniem oka, ale mająca niepokojąco częste tendencje do stawania się rzeczywistością). Warto również wypisać osoby, które mogą nam pomóc przy realizacji konkretnych zadań.

Wykres Gantta na pewno Ci pomoże!

Te wszystkie dane warto umieścić w tabeli w formie tzw. wykresu Gantta. Jest on bardzo prosty, to zwykła tabela z czterema kolumnami. W kolumnie pierwszej wpisujemy sformułowane przez nas wcześniej zadania podstawowe, w drugiej – zasoby potrzebne do ich realizacji (nawet tak pozornie banalne jak ryza papieru czy drukarka komputerowa). Kolumna trzecia zawiera osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Najczęściej będziesz to Ty, jednak przy niektórych sprawach konieczna będzie pomoc innych (np. koleżanki, która przekaże Twoje CV znajomemu, który ma własną firmę albo akurat pracuje w firmie, poszukującej pracowników). W kolumnie czwartej umieszczamy czas realizacji poszczególnych zadań.

 W ten sposób powstanie pewien szkic harmonogramu naszych działań, który uporządkuje je i do którego zawsze można się odwołać. Jest to pewien punkt odniesienia, który ułatwi nam kontrolę naszych działań. Z tym, że – nie ukrywajmy – na pewno chcielibyśmy, aby ten projekt został sfinalizowany jak najszybciej!

Podobne artykuły:

Kamila Kwasik