Szukanie pracy... za pieniądze pracodawcy

Szukanie pracy... za pieniądze pracodawcy stockyimages - Fotolia

Jeśli to szef był inicjatorem rozwiązania umowy, wniosek pracownika zobowiązuje go do udzielenia mu zwolnienia na szukanie nowej aktywności – zwraca uwagę Rzeczpospolita.

Pracownikowi, który otrzymał wypowiedzenie umowy, przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Warunkiem jest, aby wypowiedzenie trwało co najmniej 2 tygodnie (art. 37 § 1 k.p.). Uprawnienie to przysługuje niezależnie od rodzaju umowy. 

Kiedy można szukać pracy za pieniądze pracodawcy?

Zwolnienie przysługuje tylko w sytuacji, gdy to pracodawca rozwiązuje angaż i to za wypowiedzeniem. W przypadku zakończenia współpracy w innym trybie (np. porozumienia stron, wypowiedzenia umowy przez pracownika, dyscyplinarki) bądź rozwiązania umowy z upływem czasu, na który została zawarta lub z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której ją nawiązano, prawa do zwolnienia w celu szukania nowej posady nie ma. O wolne nie może też prosić osoba, której wypowiedziano umowę na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy albo umowę na zastępstwo.

Zwolnienie na szukanie pracy należy się natomiast zatrudnionemu, który odmówił przyjęcia zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy, na skutek czego wypowiedzenie zmieniające przekształciło się w definitywne. Jeżeli jednak strony porozumiały się, że w okresie wypowiedzenia pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, to można przyjąć, że obejmuje ono również zwolnienie na szukanie nowego zajęcia zarobkowego.

Źródło: Rzeczpospolita

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki