Szwajcaria kusi zarobkami, ale o pracę nie jest tam łatwo

Szwajcaria kusi zarobkami, ale o pracę nie jest tam łatwo Daniel Schwen/Wikimedia Commons

Od 1 maja Polacy mogą bez ograniczeń podejmować pracę w Szwajcarii. Zarobki są wysokie, ale według danych Eurostatu liczba wolnych miejsc pracy w 2013 roku w Szwajcarii wyniosła 201 tysięcy. W Niemczech było to 3,7 mln, w Wielkiej Brytanii 2,1 mln.

Otwarcie szwajcarskiego rynku pracy prowokuje do dyskusji o kolejnej fali emigracji zarobkowej. Szwajcaria kusi bowiem wysokimi zarobkami i wysokim standardem życia. Trzeba mieć jednak świadomość, że znalezienie tam pracy nie będzie wcale łatwe.

W rankingu Bloomberga, przedstawiającym państwa o najlepszych warunkach zatrudnienia, Szwajcaria zajmuje dopiero 24 miejsce. Jednak pod względem takich czynników, jak średnie zarobki i wskaźnik aktywności zawodowej, znajduje się na czele rankingu, zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) wskaźnik aktywności zawodowej w Szwajcarii wyniósł w 2012 roku 68%. Najwyższy był w grupie osób pomiędzy 25 a 54 rokiem życia i wyniósł 90%. W Polsce dla tej grupy wskaźnik wyniósł niespełna 85%.  

Wykres 1. Wskaźnik aktywności zawodowej w Szwajcarii i Polsce w poszczególnych grupach wiekowych (w %)

Sedlak & Sedlak Sedlak & Sedlak
 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych zgromadzonych przez MOP (ILO), KILM Table of Content, www.kilm.ilo.org [dd. 8.05.2014]

Szwajcaria może pochwalić się również wysokim wskaźnikiem zatrudnienia, który wynosił w 2012 roku nieco ponad 65%, podczas gdy w Polsce było to w tym samym czasie niespełna 51%. 

Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia w Szwajcarii i Polsce w latach 2004-2012 (w %)

 

Sedlak & Sedlak Sedlak & Sedlak

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych zgromadzonych przez MOP (ILO), KILM Table of Content, www.kilm.ilo.org [dd. 8.05.2014]

W 2012 roku stopa bezrobocia w Szwajcarii wyniosła 4,2%, co daje jej jeden z najlepszych wyników w Europie. Warto również zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat wskaźnik ten jest stabilny i w zasadzie nie zmienia się w znaczny sposób.

Wykres 3. Stopa bezrobocia w Szwajcarii i Polsce w latach 2004-2012 (w %)

 

Sedlak & Sedlak Sedlak & Sedlak

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych zgromadzonych przez MOP (ILO), KILM Table of Content, www.kilm.ilo.org [dd. 8.05.2014] 

Stopa bezrobocia wśród młodych jest dwukrotnie wyższa niż wśród ogółu ludności zarówno w Szwajcarii, jak i Polsce. W obu krajach najniższą wartość tego wskaźnika zanotowano w 2008 roku. Niestety różnica między Szwajcarią i Polską była ogromna i wyniosła ponad 10 p.p. W Szwajcarii prawie nie istnieje problem pozostawania bez pracy powyżej roku. Stopa bezrobocia długotrwałego wynosi tam 1,5%. W Polsce zaś ok. 6%.

Rozważając poszukiwania pracy w Szwajcarii trzeba też wziąć pod uwagę różnego rodzaju bariery. Przede wszystkim należy pamiętać, że poza dominującym językiem niemieckim w Szwajcarii funkcjonują jeszcze: francuski, włoski i retoromański. W zależności od rodzaju instytucji wymagana jest znajomość różnych języków oraz różny poziom zaawansowania.

Według danych Eurostatu liczba wolnych miejsc pracy w 2013 roku w Szwajcarii wyniosła 201 tysięcy. Dla porównania: w Niemczech było to 3,7 mln, w Wielkiej Brytanii 2,1 mln. Sami Szwajcarzy nie są pozytywnie nastawieni do otwarcia rynku pracy, a w referendum przeprowadzonym w lutym 2014 roku opowiedzieli się za ograniczeniem napływu imigrantów.


Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.


Sedlak & Sedlak Artur Szeremeta