Thomas Reby gościem Forum Dyrektorów Obsługi Klienta

Thomas Reby gościem Forum Dyrektorów Obsługi Klienta Image courtesy of by tungphoto/FreeDigitalPhotos.net

Forum Dyrektorów Obsługi Klienta odbędzie się już 9-10 czerwca 2014 w Warszawie. Gościem specjalnym będzie Thomas Reby, Global Manager of Knowledge Management, współpracujący dotychczas m.in. z firmami eBay oraz Dell!

Forum Dyrektorów Obsługi Klienta to jedno z największych i najbardziej prestiżowych spotkań, którego celem jest strategiczne spojrzenie na klienta.

Zaproszeni praktycy skupią się na wskazaniu dobrych praktyk w zakresie strategii obsługi klienta, pomysłów w zakresie jakości obsługi, utrzymania, retencji, ale również budowania lojalności. Rosnąca świadomość klientów, coraz większe możliwości migracji i coraz szybciej zmieniające się trendy powodują, że kluczowym czynnikiem pozwalającym na osiagnięcie sukcesu jest sprostanie oczekiwaniom, dostosowanie standardów i jakości obsługi klienta do jego wymagań.

Uczestnicy wezmą udział w dwóch inspirujących sesjach plenarnych, a także w wielu prelekcjach w ramach trzech ścieżek tematycznych. Liczne case studies oraz warsztaty pozwolą na znalezienie bardzo ciekawych pomysłów. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli wszystkich branż.

Thomas Reby po raz pierwszy w Polsce

Thomas Reby Thomas Reby

Podczas pierwszego Forum Dyrektorów Obsługi Klienta (pobierz program) wystąpi Thomas Reby, znakomity ekspert, który swoim doświadczeniem i wiedzą wspierał m.in. eBay i Dell na poziomie globalnym.

Podczas prelekcji przedstawi konieczność i sposób budowania strategii zarządzania wiedzą, poprzez wskazanie kluczowych wyzwań, jakie skuteczny program Knowledge Management powinien rozwiązywać – włączając proces wdrażania nowych pracowników poprzez m.in. przekazanie doświadczeń innych osób oraz doświadczeń płynących ze współpracy z klientami. Zostaną omówione przykłady wpływu i przełożenia kapitału intelektualnego na rozwój produktów i usług, rozwijanych przez zespoły, w których każdy wydaje się być ekspertem. Nacisk zostanie położony nie tylko na budowanie współpracy z dostawcami, ale również na budowanie narzędzi do wzajemnej pomocy i wsparcia wewnątrz organizacji. Działania te ostatecznie mają prowadzić do rozwoju talentów i zarządzania wiedzą jako kluczowej wartości firmy!