TPM pomaga zwiększyć efektywność i zapobiega stratom

TPM pomaga zwiększyć efektywność i zapobiega stratom http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Morn

TPM – Total Productive Maintenance to zbiór sprawdzonych technik i rozwiązań, których celem jest zwiększenie efektywności maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji.

TPM obejmuje swoim zadaniem cały cykl życia urządzeń produkcyjnych i pozwala stworzyć stabilny system zapobiegania stratom w zakładzie. Głównym filarem tego systemu jest Autonomiczne Utrzymanie Ruchu. Filar ten łączy dział utrzymania ruchu i produkcję w celu wprowadzenia wspólnej odpowiedzialności za utrzymanie parku maszynowego w odpowiednim stanie technicznym. Włączając operatorów maszyn w system opieki nad parkiem maszynowym, przekazywane są im proste czynności, które po krótkim szkoleniu mogą wykonywać samodzielnie. To operator codziennie pracujący przy maszynie posiada największy zasób wiedzy dotyczący jej funkcjonowania, usterek, niedoskonałości. Rezultaty Autonomicznego Utrzymania Ruchu to m.in. redukcja kosztów napraw, efektywne wykorzystanie maszyn – rzadsza wymiana części, wzrost wskaźnika całkowitej efektywności maszyn (OEE – Overall Equipment Effectiveness), jak i poprawa współpracy na linii utrzymanie ruchu – produkcja.

Primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić) - zalecał Hipokrates. Zasada ta jest także bardzo ważna przy wdrażaniu Autonomicznego Utrzymania Ruchu. Współczesne przedsiębiorstwa cechuje ciągłe doskonalenie w szczególności w obszarze zarządzania produkcją. Z uwagi na zmianę potrzeb klientów, firmy konkurują ze sobą za pomocą nowych technologii, które mają na celu produkcję coraz bardziej skomplikowanych towarów jak najniższym kosztem. Przedsiębiorstwa mają na celu sprostanie wymaganiom stawianym przez swoich klientów. By osiągnąć ten cel sięgają po systemy doskonalenia zwiększające wydajność, efektywność i elastyczność produkcji. Jednym z takich systemów jest TPM, a jego głównym filarem jest Autonomiczne Utrzymanie Ruchu.

TPM to skrót określający metodę nazywaną totalnym utrzymaniem maszyn (Total Productive Maintenance) lub też utrzymaniem maszyn, za które odpowiedzialni są wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa.

Całościowe, bo angażuje każdego z pracowników, a także obejmuje swoim działaniem wszystkie maszyny i urządzenia. Produktywne, ponieważ podejmowane działania odbywają się równolegle z procesem produkcyjnym, dotyczą redukcji zakłóceń oraz dążą do zapobiegania awariom, wypadkom i produkcji braków. Utrzymanie ponieważ prowadzone działania mają na celu wdrożenie takich standardów które pozwolą utrzymać maszyny i urządzenia w dobrym stanie poprzez konserwację czy wykonywanie drobnych napraw. Celem TPM jest włączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego, aby dążyć do osiągnięcia ZERO usterek maszyn, ZERO produkcji wad oraz ZERO wypadków przy pracy.

TPM obejmuje swoim zadaniem cały cykl życia urządzeń produkcyjnych i pozwala stworzyć stabilny system zapobiegania stratom w zakładzie. TPM obejmuje wszystkie działy począwszy od produkcji, poprzez sprzedaż, po administrację.

GFLean Paweł Grobelny

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki