Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej wagg66/ www.sxc.hu

Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka do pracy, zgodnie z zapisem w ogłoszeniu prasowym o dyspozycyjności i mobilności, została zapytana między innymi o stan cywilny, liczbę dzieci oraz plany na najbliższe trzy lata w kwestii ewentualnej ciąży.

Uzasadniono to koniecznością częstej pracy poza normalnym czasem pracy oraz częstymi podróżami służbowymi, co mogłoby kolidować z obowiązkami rodzinnymi. Takie pytania, bez względu na ich uzasadnienie, należy uznać za niezgodne z przepisem art. 22 1 kp. Kandydatka mogła zatem odmówić odpowiedzi na nie, ale ryzykowałaby utratę szans na podjęcie pracy. Dlatego może posłużyć się „prawem do kłamstwa”, szczególnie w przypadku pytania o planowaną ciążę.

Jak kandydat do pracy może reagować na pytania

Jeżeli pracodawca podczas rekrutacji żąda od kandydata na pracownika innych danych osobowych poza wymienionymi w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy bez wskazania podstawy prawnej, kandydat ma kilka możliwości działania:

1. Może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie będące żądaniem podania danych, gdy brak podstawy prawnej do tego. To jego uprawnienie może jednak okazać się nieprzydatne w kontekście realiów rynku pracy, gdyż kandydat, który z niego skorzysta, może po prostu nie zostać wzięty pod uwagę jako potencjalny pracownik.

2. Może też z własnej woli udzielić odpowiedzi zgodnie z prawdą na zadawane pytania.

Podobne artykuły:

Jest także trzecia, dość kontrowersyjna możliwość. Można uznać, zdaniem autora tego tekstu, że kandydat do pracy ma prawo do kłamstwa. Żaden z przepisów prawa pracy nie przewiduje wprost uprawnienia polegającego na mówieniu nieprawdy, co więcej - działanie takie wydaje się z gruntu naganne. Dane zachowanie naganne w jednych przypadkach, w  innych może być jednak ocenione jako zgodne z prawem.

Kiedy kandydat ma prawo do kłamstwa

Tzw. prawo do kłamstwa oznacza uprawnienie do podania informacji niezgodnej z prawdą, a korzystnej dla kandydata do pracy, w przypadku gdy pracodawca bezprawnie domaga się od niego ujawnienia określonych danych osobowych.

Przykład

Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka do pracy, zgodnie z zapisem w ogłoszeniu prasowym o dyspozycyjności i mobilności, została zapytana między innymi o stan cywilny, liczbę dzieci oraz swoje plany na najbliższe trzy lata w kwestii ewentualnej ciąży. Uzasadniono to koniecznością częstej pracy poza normalnym czasem pracy oraz częstymi podróżami służbowymi, co mogłoby kolidować z obowiązkami rodzinnymi.

Takie pytania, bez względu na ich uzasadnienie, należy uznać za niezgodne z przepisem art. 22 1 kp. Kandydatka mogła zatem odmówić odpowiedzi na nie, ale ryzykowałaby utratę szans na podjęcie pracy. Dlatego może posłużyć się „prawem do kłamstwa”, szczególnie w przypadku pytania o planowaną ciążę.

Wojciech Michałek Doradztwo HR Szkolenia